Den české státnosti v Blatné

9. 10. 2020

V pondělí 28. září jsme se spolu s paní místostarostkou města Sedlice, Kateřinou Brabcovou a Josefem Brabcem zúčastnili Dne české státnosti v Blatné. Tuto připomínku ke Dni české státnosti, na svátek patrona české země sv. Václava pořádá již několik let blatenský spolek Nobiscum Humanitas („Kultura s námi“), jehož členkou je i starostka Sokola Blatná, sestra Blanka Malinová, která nás pozvala. Činností tohoto spolku je organizování kulturních akcí na zámku v Blatné. V minulých letech se Dne české státnosti účastnil i Taneční soubor města Sedlice, který zatančil Českou besedu. 

Letos bylo místo konání kvůli deštivému počasí přesunuto z nádvoří blatenského zámku do sokolovny. Během zahájení jsme drželi čestnou stráž s praporem se svatováclavskou orlicí. Funkce praporečníka se v uniformě vojína čs. prvorepublikové armády ujal J. Brabec. Dalším členem čestné stráže byl bratr David Maňhal (člen Československé obce legionářské jednoty Strakonice) v uniformě šikovatele ruských legií, 1. čs. střeleckého pluku Mitra Jana Husa, jehož střelcem byl i sedlický rodák Martin Talián. V tomto pluku byla ctěna svatováclavská tradice i tím, že do bojů u Zborova původně nastupoval jako pluk Svatováclavský.

Jako první pomluvil blatenský farář P. Rudolf Hušek, který zmínil i Blatnou jako místo s úctou k svatováclavské tradici, protože se ve městě nachází hned několik soch sv. Václava. Svůj proslov zakončil citátem z básně F. Halase z cyklu Torzo naděje z roku 1938. Následoval proslov bratra Davida Maňhala, ve kterém hovořil o svatováclavské tradici v českých a československých dějinách. Podrobněji se pak zaměřil na 1. a 2. světovou válku a první republiku.

Dalším bodem kulturního programu bylo vystoupení žáků Základní umělecké školy Blatná v krojích, s lidovými písněmi, doprovázené hrou na hudební nástroje pod vedením pana učitele M. Škanty. Následovalo vystoupení mažoretek Prezioso Sokol Blatná a koncert kapely Missa Karel Kryl.

Po skončení programu byl br. Maňhal pozván do kanceláře starostky Sokola Blatná, kde si prohlédl bustu plk. Švece, které byla hlavní cenou Memoriálu Josefa Janovského pořádaného Sokolem Blatná v roce 1946 i další sbírkové předměty (především sletové odznaky).

Děkujeme starostce Sokola Blatná, sestře Malinové za pozvání a v příštích letech se zase rádi zúčastníme.

text: br. David Maňhal

foto: Kateřina Brabcová