Den válečných veteránů 2020 v Praze a Ústředí ČsOL

20. 11. 2020

Pandemie nemoci COVID-19 ovlivnila již květnové 75. výročí ukončení druhé světové války v rámci tzv. první vlny a nejinak tomu bylo i na podzim 2020, kdy měla vliv na podobu oslav státního svátku 28. října a 11. listopadu během Dne válečných veteránů. I přes zákaz veřejných akcí se však členové všech jednot Československé obce legionářské zapojili do dílčích individuálních akcí, kterými si připomenuli 102. výročí ukončení první světové války a památku obětí válečných konfliktů. Předseda ČsOL a zástupci Ústředí ČsOL navštívili hned několik míst. 

Hlavní vzpomínková akce konaná každoročně 11. listopadu na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově byla koncipována tak, aby se jednotlivé delegace organizací a spolků nepotkávaly. Předseda ČsOL, válečný veterán br. Pavel Budinský, se tedy k místu pod jezdeckou sochou slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, kam jsou tradičně kladeny květinové dary, odebral až odpoledne poté, co se na místě již zastavil ministr obrany a náčelník Generálního štábu Armády České republiky. Společně s řídícím tajemníkem ČsOL, br. Milanem Mojžíšem, položil věnec a věnoval tichou vzpomínku československým a českým vojákům zemřelým během obou světových válek i během novodobých misí po roce 1989.

Předseda br. Pavel Budinský a tajemník br. Milan Mojžíš se na pozvání poslankyně a starostky Městské části Praha 2, paní Jany Černochové, také zúčastnili výrazně zredukované připomínky Dne válečných veteránů na náměstí Míru. Zdejší akce úřadu MČ Praha 2 se již stala tradiční součástí pražského dění ke Dni válečných veteránů s účastí příslušníků Armády České republiky, složek Integrovaného záchranného systému či členů ČsOL a klubů vojenské historie. Hygienická nařízení však letos akci neumožnila uskutečnit v plánovaném rozsahu. Díky dobrovolné práci příslušníků roty Aktivní zálohy AČR při Krajském vojenském velitelství Praha (pro Středočeský kraj) mohlo na náměstí před kostelem sv. Ludmily alespoň vzniknout tradiční pietní místo, tvořené dřevěnými kříži – jeden každý za jednoho československého či českého vojáka zemřelého buď během služby v zahraničí, či na následky poranění z mise. Ke křížům mohla veřejnost přidávat svíčky, květiny, vlčí máky či zatloukat křížky. Své vlastnoručně vyrobené vlčí máky sem přinesly děti z mateřských školek.

Další zástupci pražského Ústředí ČsOL, ses. Marcela a br. Petr Tolarovi, navštívili v průběhu Dne válečných veteránů dva hřbitovy. Nejdříve na Ďáblickém hřbitově položili věnec na mezinárodním čestném pohřebišti obětí druhé světové války. Zde jsou pochováni zemřelí z květnového Pražského povstání, partyzáni a utýraní váleční zajatci a političtí vězni. Jde o Čechy, Slováky, Italy, Francouze, Chorvaty, Slovince, Kosovany a také Američany. Kytice ČsOL zde doplnila věnce českého ministerstva obrany a zastupitelských úřadů zmíněných zemí. Při návštěvě hřbitova v Ďáblicích se členové ČsOL nezapomněli zastavit zapálit svíčku u hromadného hrobu československých vlastenců zabitých během druhé světové války v boji proti německým okupantům. V tomto hrobě jsou uloženy i ostatky parašutistů zapojených do atentátu na zastupujícího říšského protektora.

Druhým navštíveným hřbitovem bylo čestné vojenské pohřebiště obětí první světové války v komplexu Olšanských hřbitovů. Zde jsou pochovány ostatky rakousko-uherských vojáků zemřelých v Praze v letech 1914-1918, ostatky popravených československých legionářů z Itálie, a nachází se zde památník věnovaný československým legionářům a památník Hrobu v dáli. U legionářského památníku pořádá Ústředí ČsOL pravidelné akce k výročí bitev u Zborova a na Doss Altu. Zástupci Ústředí ČsOL zde u příležitosti letošního Dne válečných veteránů zapálili svíčku a poklonili se památce budovatelů našeho státu. Věnec ČsOL pak umístili u památníku Hrobu v dáli, který upomíná na tisíce českých vojáků rakousko-uherské armády, ale i dobrovolníky dohodových armád a legionáře, jejichž hroby nejsou dochovány. Věnec zde položily ses. Marcela Volfová a ses. Marcela Tolarová, ke kterým se připojily také dvě žákyně devátých tříd ZŠ Jeseniova, Veronika Hrušková a Štěpánka Valentová. Těch si členky ČsOL všimly po příchodu na vojenské pohřebiště, kdy obě žákyně zapalovaly svíčky na jednotlivých vojenských hrobech. Rozdaly jim vlčí máky a přizvaly je k malé pietě. Nutno podotknout (především pro všechny tradiční kritiky mladé generace), že se obě dívky věnovaly zapalování svíček o své vlastní vůli ve volném čase a všechny svíčky si samy nakoupily. Patří jim za to velké poděkování, které ještě bude zasláno vedení školy.

Před odchodem z Olšanských hřbitovů se členové ČsOL ještě zastavili u hrobu jediného britského vojáka první světové války, který byl v Praze pochován. Je jím Claude Gorge, vojín 2. praporu Oxfordshirské a buckinghamshirské lehké pěchoty. Památka vojáků bývalého Britského impéria na olšanském válečném hřbitově Commonwealthu byla uctěna br. Viktorem Šinkovcem, vedoucím projektu ČsOL Péče o válečné veterány, již v neděli 8. listopadu, když se zúčastnil zredukované akce k Remembrance Sunday pořádané britskou ambasádou.

Se Dnem válečných veteránů je tradičně spojeno nošení květů vlčích máků. Ten je symbolem vzpomínky na oběti a válečné veterány. Díky Američance Moině Michael a Francouzce Anně Guérin se z vlčích máků stal široce známý symbol. Květ vychází z básně kanadského vojenského lékaře Johna McCrae nazvané „In Flanders Fields“. V anglosaském prostředí, odkud si inspiraci pro Den válečných veteránů převzala i Česká republika, jsou vlčí máky prodávány za účelem podpory vojáků a veteránů, případně dalších osob postižených ozbrojenými konflikty. V posledních letech se podobné sbírky konají také v České republice. Například spolek Post Bellum, který stojí za projektem Paměť národa, využívá prostředky z prodeje vlčích máků na financování nahrávání pamětníků 20. století a letos i na sociální podporu těchto seniorů. Přímou pomoc vojákům a pozůstalým po vojácích zemřelých v souvislosti s jejich službou zajišťuje Vojenský fond solidarity. Jeho sbírku podporuje také Ústředí ČsOL. Na podzim 2020 byla plánovaná velká sbírková akce mezi jednotami ČsOL, ale pandemie nemoci COVID-19 ji překazila. Kasičky VFS byly nakonec využity jen čtyřmi jednotami (Jindřichův Hradec, Kroměříž, Opava, Přerov). Před vstupem do Muzea československých legií na rohu Ječné a Sokolské ulice, hned u sídla Ústředí ČsOL, bylo alespoň od pondělí 9. do středy 11. listopadu zřízeno sbírkové místo. Zde mohli kolemjdoucí přispět VFS libovolnou částkou a za odměnu získat vlčí mák. Jaký měla sbírka úspěch, byť vlivem koronaviru velice omezená, se dozvíme až na konci listopadu. Zájem však rozhodně nebyl malý.

Jeden smutný dovětek. Jen den po 11. listopadu přinesla média zprávu o úmrtí rotmistryně Michaely Tiché. Příslušnice 24. základny dopravního letectva zahynula, společně s dalšími koaličními vojáky, během nehody vrtulníku na Sinajském poloostrově, kde se účastnila mise MFO (Multinational Force and Observers) dohlížející na mírovou dohodu mezi Egyptem a Izraelem. Jedná se o první mrtvou ženu v rámci zahraničních misí AČR. Michaela Tichá byla in memoriam povýšena do hodnosti štábní praporčice. Dozvukem letošního podivného Dne válečných veteránů tak byla vzpomínka na zesnulou vojákyni, jejíž kříž byl také doplněn mezi kříže ostatních zahynulých vojáků na pražském náměstí Míru. Doufejme jen, že další kříže již nebudou přibývat.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Tolarová, br. Petr Tolar, br. Milan Mojžíš