Den válečných veteránů a opavská jednota ČsOL

16. 11. 2020

Dne 11. 11. 2020, v den oslavy Dne válečných veteránů, se členové Československé obce legionářské jednoty Opava samostatně zúčastnili položení kytic u památníků v Ostravě, Žamberku, Opavě a Hradci nad Moravicí. 

Položení květin k ostravskému památníku Rudé armády v Komenského sadech se zúčastnili sestra a bratr Dupalovi. Žamberecký památník navštívil předseda jednoty, bratr Zavadil. V neposlední řadě byly navštíveny dva památníky na městském hřbitově v Opavě, jakož i pomník v Hradci nad Moravicí. Na opavském hřbitově se jednalo o pomníky věnované obětem první světové války a vojákům Rudé armády z druhé světové války. Kytice zde položili bratři Fiala, Sobarňa a Žáček.

text a foto: br. Jaromír Dupal