Doporučení předsedy ČsOL k oslavám osvobození

30. 4. 2020

Vážené sestry, vážení bratři,

již druhý měsíc se nacházíme v situaci, která před nás postavila mnohé výzvy. V jiných letech by v tuto dobu vrcholily přípravy na pietní akce k výročí ukončení 2. světové války. Bohužel, letošní
75. výročí osvobození nebude takové, jaké jsme si plánovali. Jistě se ale shodneme, že zdraví je to nejcennější a v těchto dnech je třeba o něj dbát více než jindy. 

Jsem si plně vědom významu květnových událostí pro naši historii. Jsem hrdý, že mnoho mužů a žen, kteří se aktivně zasadili o vítězství nad nacismem, jsou našimi členy a pomáhají nám šířit odkaz a myšlenky druhého odboje. Přesto doporučuji všem našim jednotám, aby vzhledem k situaci, která nyní panuje, ustoupili od pořádání pietních aktů a vzpomínkových setkání. Jsem přesvědčený, že hrdinové, jejichž památku se chystáme uctít, nám odpustí menší zpoždění. Budu rád, pokud si 75. výročí květnových událostí připomeneme po ukončení mimořádných opatření, za přítomnosti veřejnosti a s důstojností, kterou zasluhuje.

Jsem si vědom toho, že v mnohých místech pořádají samosprávy či další instituce pietní akty, jejichž konání bude v souladu s platnými nařízeními vlády. Účast zástupců jednot na těchto akcích ponechávám plně na vašem uvážení. Apeluji ale na vás jako lékař – myslete na své zdraví a nevystavujte se nadměrnému riziku.

Závěrem chci ještě pozdravit všechny válečné veteránky a veterány. Dovolte mi vám v těchto nesnadných časech popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví, abychom se mohli po odeznění pandemie opět setkávat. 

S legionářským pozdravem

Plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský

předseda ČsOL