K poctě zbraň

23. 10. 2020

Od mých prvních natáčení s Československou obcí legionářskou v roce 2014 jsem si kolikrát říkal, že by si skvělá práce týmu realizujícího projekt Legie 100, a všech dobrovolníků na něm se podílejících, zasloužilo nějakou přímou a trvalou upomínku. I proto jsem přivítal nabídku České televize a Martiny Hynkové-Vrbové (moderátorka a autorka námětu) podílet se režijně na dokumentárním seriálu věnujícímu se slavným bitvám české minulosti z pohledu reenactorů. Na konci srpna roku 2020 jsme se tedy připojily se štábem k přípravám na bojovou ukázku v Opatovicích u Hradce Králové, kde byla připomínána bitva u Lipjag. 

Za realizačním týmem ukázky jsme dorazili s několikadenním předstihem, abychom mohli sledovat přípravy již od samých počátků. Po obhlédnutí situace na nádraží, kde v tu dobu bylo v provozu pojízdné muzeum Legiovlak, a chystaného bojiště jsme dojeli i na pouť na Pecce. Tam byl přichystán malý dobový tábor s dělostřeleckou jednotkou. Tato odbočka od chystané ukázky Lipjagy 1918-2020 byla záměrně zařazena do našeho scénáře, abychom divákům trochu naznačili rozsah působení Československé obce legionářské. Edukace pro děti i dospělé zábavnou formou s každou hodinu odpáleným výstřelem z děla bude jistě pro diváky seriálu inspirací, jak je také možné si připomínat odkaz našich předků.

Přípravy na bojovou ukázku v Opatovicích jsme zaznamenali, včetně cílených rozhovorů se zástupci z řad pracovních směn na Legiovlaku a některých dobrovolných účastníků. Samotný bojový střet, kde byl zapojen i Legiovlak, jsme natáčeli na několik kamer včetně leteckých záběrů z dronu. Záměrem tohoto dílu seriálu je propojení odkazu Legií a dnešních nadšenců jak z řad Obce, tak právě dobrovolníků.

Výsledný díl seriálu na téma – Legie a bojové ukázky pod taktovkou Československé obce legionářské – bude snad i pro budoucnost zachovávat vzkaz o velkém nasazení a nadšení organizátorů a všech zúčastněných.

Seriál „K poctě zbraň“ si vytkl za úkol veřejnosti nezvyklým způsobem zprostředkovat informace o bitvách, které úzce souvisejí s českými vojáky anebo s boji na našem území. Rozsah je skutečně široký – od husitů až po druhou světovou válku. Většina natáčení bude probíhat v příštím roce a do vysílání bude projekt nasazen koncem příštího roku anebo v roce 2022 podle vývoje situace s koronavirem.  Na vzniku seriálu České televize se kromě klubů vojenské historie a Československé obce legionářské podílí i VHU a Ministerstvo obrany ČR.

text a foto: Jakub Tabery