Kombinovaný oddíl v Kyšicích

15. 9. 2020

Ve druhé polovině dubna 1945 byl u severofrancouzského města Dunkerque utvořen tzv. Kombinovaný oddíl vyčleněný ze stavu Československé samostatné obrněné brigády. Úkolem oddílu byl rychlý odjezd k západní československé hranici a připojení k americké armádě při osvobozování západních Čech. Dne 8. května 1945 byl oddíl odeslán do Kyšic u Plzně, kde mu bylo nařízeno setrvat na západ od demarkační linie. Pobyt Kombinovaného oddílu v Kyšicích připomíná památník na návsi. 

V letošním roce, kdy jsme si připomínali 75. výročí osvobození Československa a konce druhé světové války, se měla uskutečnit také náležitá připomínka příjezdu příslušníků Československé samostatné obrněné brigády do Kyšic. Ovšem pandemie nemoci COVID-19 plány narušila a vzpomínkové akce tak musely proběhnout s částečným omezením a nadvakrát.

Osmého května se tedy u památníku na kyšické návsi sešlo vedení obce, zástupci krajského úřadu i plzeňského magistrátu, a také členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské, aby si připomenuli květnové osvobození americkou armádou a příjezd československých vojáků ze západní fronty. Účast členů klubů vojenské historie a ČsOL v historických stejnokrojích byla značně omezena, a proto došlo k další vzpomínce v létě, kdy byla řada vládních opatření proti šíření koronaviru rozmělněna. Ve čtvrtek 20. srpna se členové ČsOL z jednoty Praha (ale i dalších jednot) a klubů vojenské historie sjeli i s historickou vojenskou technikou do Kyšic, kde v pět hodin odpoledne u památníku položili květinové dary a vzpomenuli na vojáky Kombinovaného oddílu, který byl jedinou jednotkou československého zahraničního odboje ze západu, který se mohl alespoň symbolicky podílet na osvobozování západní části Československé republiky od německé okupace. Dobové stejnokroje, vybavení a techniku si před a po pietním aktu, celkově od čtyř do šesti hodin odpoledne, měli možnost prohlédnout místní občané i lidé z blízkého okolí, kterých akce přilákala až pět set. Představeno bylo několik kusů historické techniky – osobních vozů Jeep, nákladních vozů Bedford či Chevrolet a motocyklů. Ačkoliv se jednalo o různé typy techniky britské a americké výroby z válečných let, společné měly označení s československým lvem na modro-červeném poli, tedy znak Československé samostatné obrněné brigády bojující od října 1944 do května 1945 s německou posádkou přístavního města Dunkerque. Kromě jednotky československého západního odboje se představila také technika a vybavení americké 4. obrněné divize.

Na vydařenou akci se jistě podaří navázat v dalších letech v klidnějších podmínkách.

text: br. Petr Tolar

foto: Magdaléna Cubrová, Robert Speychal