Larischovu vilu navštívil ministr kultury Lubomír Zaorálek

20. 1. 2020

Ministr kultury Lubomír Zaorálek navštívil 9. ledna 2020 v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka primátora Pardubic Jakuba Rychteckého Larischovu vilu v Pardubicích. Ta byla na podzim loňského roku zapsána na seznam Národních kulturních památek. Pardubický kraj, společně se statutárním městem Pardubice a Ministerstvem kultury ČR, dlouhodobě pomáhají Československé obci legionářské s její záchranou a obnovou. V loňském roce se kraj i město zavázaly poskytnout legionářům celkově 30 milionů korun. Na opravu vily pravidelně přispívá i Ministerstvo kultury ČR. Práce na objektu pokračují neustále i v těchto dnech. 

Hejtman Pardubického kraje během návštěvy mimo jiné prohlásil: „Larischova vila je společně s přilehlým popravištěm významným místem našich dějin, a proto považuji za naši povinnost, abychom ji uvedli do stavu, který bude důstojně připomínat temné období naší historie. V minulosti jsme Československé obci legionářské přispěli spíše na záchranu havarijních částí napadených dřevomorkou a nyní se dostáváme k postupné obnově objektu. Proto jsme se zavázali poskytnout částku 15 milionů korun z krajského rozpočtu. Jsem rád, že pan ministr Zaorálek vnímá důležitost tohoto místa. Pevně věřím, že prohlášení za Národní kulturní památku pomůže s financováním dalších nezbytných úprav tak, aby se celý objekt v co nejbližší době otevřel veřejnosti.“

Podobně o objektu hovořil také ministr kultury Lubomír Zaorálek: „Jsem rád, že jsme Zámeček – Larischovu vilu prohlásili národní kulturní památkou. Mezi ty by totiž měla patřit místa, která jsou symbolem něčeho, co je nám velmi drahé, protože nám připomínají, že nic na tomto světě není zadarmo. Ani svoboda, ani nezávislost státu, ani to, že v něm můžeme svobodně žít. Nic z toho není samozřejmé. Vyžaduje to odvahu. A bylo by zlé, kdybychom to nevěděli a nepřipomínali si to, a o lidech, kteří ji projevili, nemluvili.“

Novorenesanční vilu, které se v Pardubicích říká Zámeček, si nechal v roce 1885 na okraji města postavit jako své reprezentační sídlo hrabě Larisch-Mönich. V době německé okupace byla budova v majetku praporu německého policejního pluku z Kolína. V roce 1942 v období od 3. června do 9. července bylo u tří dřevěných kůlů nedaleko zámečku popraveno 194 českých vlastenek a vlastenců převážně z Pardubic a okolí. Den 24. června 1942 byl vyhrazen na popravu obyvatel osady Ležáky. Před popravou byli vězněni a vyslýcháni v rozsáhlém sklepení Zámečku. Matkám bylo násilně odebráno 13 ležáckých dětí a byly odvezeny neznámo kam. Po válce se v areálu nakrátko usídlila Škola důstojnického dorostu a od r. 1956 patřil Zámeček národnímu podniku Tesla. Ta ho využívala především jako kancelářské a skladové prostory. Od roku 2000 patřil objekt společnosti Foxconn. V roce 2015 se stala majitelem Zámečku Československá obec legionářská, která chátrající objekt postupně obnovuje.

text: br. František Bobek

foto: Tomáš Kubelka