Legionáři a tradice armády na Pouťové Pecce

8. 9. 2020

Poslední srpnovou sobotu roku 2020 se v podkrkonošském městysu Pecka uskutečnila tradiční pouť, do jejíhož programu se zapojili také členové Československé obce legionářské svou prezentací tradic československé (české) armády. V domě číslo popisné 12 na peckovském náměstí se totiž nachází stálá expozice z cyklu Cesta legionáře věnovaná československým legionářům a jejich životu v meziválečném Československu. 

Z Pecky samotné pocházelo více než padesát legionářů a ve zmiňovaném domě žil také ruský legionář František Chramosta, člen posádky obrněného vlaku „Orlík“. V červnu 2019 mu byla odhalena pamětní deska, čímž byla slavnostně dokončena instalace legionářské expozice. Nevznikla by bez zájmu a podpory majitele domu pana Petra Jůzy a pana Zdeňka Chramosty, vnuka legionáře Františka Chramosty. Spojení Pecky s tématem československých legionářů je tedy velmi silné a účast členů ČsOL na peckovské pouti tak byla samozřejmostí.

Bratři z několika jednot ČsOL připravili v Pecce hned dvě svá stanoviště. První stálo na náměstí, u vstupu do legionářského muzea. Od stánku si zde zájemci mohli zdarma odnést množství propagačních materiálů, tiskovin, leporel a časopisů, které seznamují s historií legií a činností dnešní legionářské obce. Návštěvníkům zde byli v historických stejnokrojích československých legionářů z Ruska po celý den k ruce bratři Skácelík a Steidler, členové posádky Legiovlaku.

Druhé, větší, legionářské stanoviště se nacházelo na zahradě za domem. Zde bylo postaveno několik dobových stanů, vystavena výstroj a výzbroj československých legionářů z Ruska, Francie i Itálie, a jako hlavní překvapení zde byla také replika polního kanónu vz. 1902 Putilov a obrněného automobilu „Juráš“. Bratři Čížek, Jůza ml., Šén, Tolar a Veřmiřovský v historických stejnokrojích ruských legionářů tvořili jeho obsluhu a každou hodinu z kanónu vypálili jednu či dvě rány. Vedle toho se společně s bratrem Kohoutem, který oblékl francouzský stejnokroj příslušníka roty „Nazdar“, první legionářské jednoty z Francie, se v mezičase věnovali komunikaci s návštěvníky a obsluze vzduchovkové střelnice. Program byl zajímavý nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospělé návštěvníky, kteří si rádi vyzkoušeli své střelecké schopnosti a vyslechli si zajímavosti o životě československých legionářů. Nechyběly také komentované ukázky výcviku československých vojáků s fundovaným komentářem. Jelikož byli i zde pohotoví členové posádky Legiovlaku, bylo jejich vyprávění velice profesionální.

Dopoledne se na akci zastavil také štáb České televize režiséra Jakuba Taberyho, aby část akce zaznamenal pro chystaný dokument na téma československých legií. Při té příležitosti si moderátorka Martina Hynková sama vyzkoušela obsluhu polního kanónu při střelbě.

Na peckovském náměstí probíhal po celý den kulturní program, byly zde stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky a celé pouti nahrávalo i uspokojivé počasí. Většina návštěvníků peckovské pouti se zastavila na obou stanovištích zajišťovaných členy ČsOL. Jednalo se o několik stovek lidí, které snad přilákal zájem o historii a netradiční zážitky. Akce proběhla bez nejmenších komplikací a velké poděkování patří všem členům rodiny pana Jůzy, která se o legionáře starala. Nelze pochybovat o tom, že se ČsOL do pouti na Pecce zapojí i za rok.

text a foto: br. Petr Tolar