Legionárska výstava a prednáška v Bottove

18. 9. 2020

Obec Bottovo (okres Rimavská Sobota) je jedna z bývalých legionárskych kolónií, ktoré vznikali v súvislosti s pozemkovou reformou v prvých rokoch po vzniku Československej republiky a s úmyslom posilniť slovenský resp. československý štátotvorný živel na južnom Slovensku. Ich zakladateľmi boli bývalí legionári a presídlenci zo severného Slovenska a z Moravy. Bottovo vznikalo z viacerých okolitých samôt patriacich pôvodne k obci Dubovec. 

Na pustatinu Gernyo prišlo 35 legionárov. Domy začali stavať od hostinca (krčmy) Dobra, ktorú jeden z nich kúpil na dražbe. Tá časť sa volá dnes Dobrá a je tu 19 domov. Jeden staval pri železničnej stanici a ostatní na časti Gerňov, kde je kultúrny dom.

Obyvatelia z Oravy prišli na Dievčie pole–Leánymező z plebiscitného územia, kam patrili aj obce, ktoré napokon do Poľska ani nepripadli. Sú tam potomkovia tých, čo prišli napr. z Liesku, ale aj z dedín Harkabuz, Srnie či Pekelník. Potom ich zlúčili do jednej dediny. Slováci, bývalí legionári boli z Brezna, Čierneho Balogu, Liptovského Svätého Mikuláša, Tisovca, Kokavy, Ďubákova, Polianok, Polomky a aj z terajšieho Maďarska. Obyvatelia Bottova a aj susednej Orávky si svojich predkov vážia a mnohí z nich sú aj potomkovia legionárov. Preto v týchto neveľkých obciach legionárska tradícia žije a občas sa tu konajú aj podujatia pripomínajúce vznik Československej republiky a legionársku tradíciu.

Jedným z takýchto podujatí bola aj vernisáž výstavy Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave „Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920“ spojená s prednáškou. Výstava pripomína vznik prvej svetovej vojny, československých légií, Československej republiky. Mapuje aj ďalšie udalosti – zápas o integritu mladého čs. štátu, jeho ďalšie osudy, roky 1938–1945, druhý odboj doma aj v zahraničí, Slovenské národné povstanie a obnovenie Československej republiky v roku 1945. Ďalšie panely pripomínajú zánik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1992 a vznik súčasnej Slovenskej republiky a Českej republiky. Posledné dva panely oboznamujú návštevníkov so životom a dielom Milana Rastislava Štefánika.

Na vernisáži, následnej prednáške a živej besede, napriek tomu, že bol pracovný deň, sa zúčastnilo okolo 40 občanov Bottova a Orávky, mnohí z nich priniesli spomienky na svojich predkov, presídlencov z Oravy a legionárov a niektorí mali so sebou aj vzácne dokumenty staré viac ako sto rokov. Ďalšie desiatky návštevníkov si výstavu pozreli v nasledujúcich dňoch.

Treba poďakovať nadšencom, ktorí akciu zorganizovali – pani Božene Jánošíkovej, členkám výboru Miestneho spolku Slovenského červeného kríža a Miestnemu odboru Matice slovenskej na čele s pani Ľudmilou Šimkovou.

text a foto: Božena Jánošíková, br. Ferdinand Vrábel