Legionářské odpoledne v Muzeu silnic ve Vikýřovicích

29. 9. 2020

Tradiční Odpoledne v Muzeu silnic ve Vikýřovicích, pořádané ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, proběhlo v sobotu 19. září od 14 do 17 hodin. Hned na úvod byla zahájena výstava Československé legie 1914-1920. Jde o putovní výstavu, kterou připravila Československá obec legionářská v rámci projektu „Legie100“ jako jednu ze souboru mnoha dalších výstav připomínajících zásadní historické zásluhy československých legionářů. 

Výstava, instalovaná ve Velkém výstavním sále silničního muzea,  provází diváky poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Vypovídá o historii tří nejznámějších legií – ruské, francouzské a italské, ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje na hranicích nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, obsahující několik stovek fotografií, je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914-1918. Přehledné postery jsou doplněny řadou zajímavých trojrozměrných exponátů z legionářské výstroje a výzbroje. Nejvíce pozornosti určitě přitáhnou zbraně – palné i chladné, části uniforem apod.

Mezi největší taháky Muzejního odpoledne patřila prezentace unikátní repliky obrněného automobilu Austin typ 2. vyráběného od roku 1915  anglickou firmou Austin Motor Co.Ltd. z anglického Longbridge u Birminghamu pro někdejší carskou armádu. Autorem repliky je pan Ivan Dudáš, který se zabývá stavbou  filmových replik, hojně využívaných především při natáčení válečných filmů. Věrnou repliku obrněnce postavil za rok, jiná tohoto typu v České republice neexistuje. V minulosti s „austiny“ jezdili také českoslovenští legionáři. Dostali se k nim přímo v Rusku ve druhé polovině první světové války, nejvíce jich ukořistili bolševickým jednotkám.

V rámci muzejního odpoledne byl pro návštěvníky připraven i další program. Členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí mimo jiné připomenuli místní legionáře a zajistili prohlídku vyprošťovacího tanku. Děti a mládež mohli střílet ze vzduchovky, házet granátem na cíl a zahrát si  hru s hledáním indicií pro vyluštění tajenky pracovního listu, za splnění všech úkolů je pak čekala odměna.

A ještě jedno překvapení návštěvníky určitě potěšilo. Mezi legionáře zavítal prezident Masaryk. Pan František Hlavatý totiž opět připomenul našeho prvního prezidenta, který byl ve velmi úzkém propojení s československými legionáři.

text a foto: Mgr. Alena Turková, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

 

2020 09 19 Československé legie 1914 1920