Legiovlak opäť na Slovensku

7. 8. 2020

V roku 2020 sme na železničných staniciach v Tisovci, Rimavskej Sobote a Kremnici opäť mali možnosť privítať pojazdné múzeum Československej obce legionárskej (ČsOL) na Slovensku. Zásluhu na tom má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Riaditeľstvo Slovenských železníc, Klub historickej techniky zo Zvolena a Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Napriek krátkemu pobytu (18. 7. – 26. 7. 2020) navštívilo Legiovlak niekoľko tisíc návštevníkov, medzi nimi aj veľa detí, žiakov a študentov, ktorí sa o túto kapitolu našich dejín živo zaujímali a z expozície si odnášali nielen upomienkové predmety a knihy zakúpené v plukovnej predajni, ale aj informačné brožúrky a letáky vydané ČsOL a Nadáciou M. R. Štefánika poskytované zdarma. Medzi návštevníkmi boli aj takí, ktorí si prostredníctvom databázy legionárov v plukovnej predajni vyhľadali aj údaje o svojich predkoch-legionároch. 

Zastávka v Tisovci bola spojená aj s odhalením rekonštruovaných hrobov štrnástich príslušníkov légií a domáceho vojska, ktorí v roku 1919 v okolí Tisovca padli a sú pochovaní na cintoríne v Tisovci. Finančné prostriedky na rekonštrukciu hrobov poskytlo Ministerstvo obrany Českej republiky, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Tisovec a Nadácia M. R. Štefánika. Mesto Tisovec s primátorkou Mgr. Irenou Milecovou, Občianske združenie Gemerské grúne z Hnúšte a miestny historik Viktor Bradňanský sa pričinili aj o dôstojnú pietnu spomienku na cintoríne, na ktorej sa napriek intenzívnemu dažďu zúčastnili aj desiatky miestnych občanov. Zásluhou pani primátorky malo aj uvítanie predstaviteľov ČsOL, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva obrany SR, posádky Legiovlaku a ďalších oficiálnych hostí na magistráte veľmi slávnostný charakter.

K úspešnej návšteve Legiovlaku v Tisovci prispelo aj občianske združenie Zubačka, ktoré k Legiovlaku pristavilo svoj rekonštruovaný funkčný parný rušeň ešte z dôb Rakúsko-Uhorska. Posádka Legiovlaku si so záujmom prezrela aj expozíciu Múzea Zubačka na železničnej stanici Tisovec.

Počas zastávky Legiovlaku v Rimavskej Sobote 21. júla 2020 si posádka Legiovlaku uctila 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a jeho podiel na organizácii légií a vzniku Československej republiky. Počas návštevy Legiovlaku v Kremnici 25. júla 2020 sa legionári a členovia Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave poklonili aj pamiatke slovenského dobrovoľníka Ďurka Langsfelda a k jeho hrobu položili veniec.

Expozíciu Legiovlaku na jeho zastávkach na Slovensku navštívili tiež viacerí turisti zo zahraničia (Česká republika, Francúzsko, Veľká Británia, Rusko), ktorí obdivovali rekonštruované vagóny a vyslovili uznanie celému projektu pripomínajúcemu udalosti spred viac ako 100 rokov.

text: br. Ferdinand Vrábel

foto: Echoviny.sk