Letošní 8. legionářský marš – Národní pouť v novém pojetí zaujal

17. 8. 2020

Organizátoři akce byli popravdě mile překvapeni zájmem veřejnosti zvláště v současné nepříznivé situaci, kdy byla poněkolikáté přijata další opatření hygieniků proti šíření koronaviru. Ukázalo se, že omezení, které bylo přijato a které bylo nezbytné, se setkalo s pochopením. Jednota Československé obec legionářské ve Frýdku-Místku a Klub českých turistů Třinec již ve dnech před touto akcí upozornili účastníky na nové pojetí marše, bez pochodu, bez kontrolních míst na hřebenech Těšínských Beskyd a tradičního cíle uprostřed hor Na Kolibiskách v Nýdku. Upozornění bylo stručné a naprosto srozumitelné. Na vrchu Polední byla na stolech dezinfekce a účastníci byli moderátorem upozorněni na dodržování hygienických zásad. 

Všichni si odnesli Legionářský diplom s pořadovým číslem, jubilejní pohlednici, na kterou si mohli orazit tři razítka – 100 let rozdělení Těšínska, 100 let vlajky a Ústavy ČSR a 100 let poslední oběti dělení Těšínska vojína Klementa Šťastného.

Hlavní projev přednesl předseda Jednota ČsOL ve Frýdku-Místku br. Petr Majer, který mimo jiné připomněl: „28. červenec 1920 je pro nás natolik významný den, že bychom si ho měli nejen připomínat, ale zároveň si uvědomovat, že od tohoto data měla naše vlast jednoznačně dané hranice. Hranice, s nimiž sousední státy vyjádřily souhlas. Jejich průběh se ovšem naši nepřátelé pokoušeli několikrát zpochybnit, ba je i zrušit. Nikdy to naštěstí netrvalo dlouho. Naše staletími stvrzené státní hranice vedoucí po hřebenech hor i nově vzniklé úseky garantované mezinárodními konvencemi se posléze vrátily na své místo. Tento návrat se neudál bezbolestně, mějme to na paměti. Hranice České republiky jsou dnes pro celý civilizovaný svět definitivní a nenapadnutelné, suverenita našeho státu je od nich odvozena.“

Po projevu byla uložena pod Mohylu české státnosti prsť z hrobu vojína Klementa Šťastného – člena delimitační komise, poslední oběti dělení Těšínska, a prsť z Památníku padlých čs. legionářů v sedmidenní válce, který se v současné době obnovuje v Orlové.

Za kámen donesený na Mohylu české státnosti pak účastníci marše obdrželi zdarma Šnejdárkův groš. Poměrně velký zájem dětí i dospělých byl o kvíz. Letos poprvé obdrželi všichni, kteří se kvízu účastnili, sponzorský dárek. Poděkování patří Armádě České republiky, která se podílela na zajištění celé akce.

Účastníci legionářského marše si vyslechli projevy, zdravice a historická shrnutí událostí před sto lety a po oficiální části od 12 hod. pak zhlédli skvěle připravenou scénku k 100. výročí vzniku naší vlajky. Nové pojetí organizace legionářského marše, na který přišlo 270 účastníků, se osvědčilo!

text: br. Teodor Hybler

foto: KČT Třinec, br. Teodor Hybler, br. Martin Benerk