Na liduprázdných Hradčanech se vzpomínalo na okupaci

16. 3. 2020

Smutné výročí začátku německé okupace Čech a Moravy roku 1939 si v neděli 15. 3. 2020 připomenuli členové Československé obce legionářské společně se zástupci Senátu i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy a České obce sokolské. 

Od šesti hodin ráno se 15. března 1939 začaly do Čech a na Moravu valit oddíly německé branné moci s cílem „zajistit životy a majetek všech obyvatel země bez rozdílu…“, jak to alespoň německá propaganda podávala. Během následujících 2 241 dní okupace však vlivem německého národního socialismu přišli o život stovky tisíc lidí – obětí holokaustu, popravených a umučených vlastenců i nevinných válečných obětí. 

Vylidněné Hradčanské náměstí bylo symbolickou kulisou pro pietní akt, který zorganizovala ČsOL, a svou pochmurnou náladou dotvářelo atmosféru 81. výročí okupace. Bez projevů přistoupili hosté rovnou k položení květinových darů k patám sochy prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Nejdříve předseda senátu pan Miloš Vystrčil, následně místopředseda poslanecké sněmovny pan Vojtěch Pikal, za německé velvyslanectví zástupce velvyslance pan Hans-Peter Hinrichsen a přidělenec obrany podplukovník Holger Oswald, za pražský magistrát pan Martin Churavý. Na závěr, po kytici sokolů, položil věnec tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš. Na závěr pietního aktu poděkoval všem přítomným organizační tajemník ČsOL br. Jiří Filip za jejich účast, kterou dali najevo svou úctu ke všem obětem nacistické okupace.

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o omezení pohybu občanů a zrušení veřejných akcí lze předpokládat, že se na jistý čas jednalo o poslední pietní akt. Pevně věříme, že toto bezpečnostní opatření nebude trvat dlouhou a současnou krizi způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 se podaří překlenout. Vedení ČsOL vyzývá své členy, aby byli poslušni rozhodnutí vlády, které mají uchránit zdraví občanů.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Ludvíková