Neveřejné pietní akty k 75. výročí osvobození v Radomyšli, Sedlici a Písku

19. 5. 2020

Vzhledem k situaci ohledně epidemie koronaviru nebylo možné letošní oslavy půlkulatého 75. výročí osvobození oslavit veřejně, přistoupil i městys Radomyšl, město Sedlice a město Písek k uspořádání neveřejných pietních aktů. I Československá obec legionářská (ČsOL) vytvořila projekt k 75. výročí osvobození,  jehož cílem bylo, aby místa spojená s osvobozením naší vlasti nezůstala v této době bez vzpomínky. V tomto projektu vyzvala ČsOL širokou veřejnost i své členy, aby uctili památku u pomníků týkajících se osvobození i obětí 2. světové války a místa, kde položí květinové dary, nahlásili do online mapy zveřejněné na webových stránkách ČsOL. 

Ve čtvrtek 7. května v podvečer jsme přijali pozvání do městyse Radomyšl, kde pan starosta Ing. Luboš Peterka uspořádal neveřejné pietní akty. Pozváni byli zastupitelé městyse, zástupce SDH Radomyšl a zástupce Čs. obce legionářské jednoty Strakonice. Do Radomyšle jsme se vypravili v historických uniformách, br. David Maňhal (člen jednoty ČsOL Strakonice) v uniformě Čs. samostatné obrněné brigády z Velké Británie, Josef Brabec v uniformě americké 4. obrněné divize. Po přivítání panem starostou jsme položením kytic a věnců k pamětní desce na jeho rodném domě uctili památku letce RAF Jana Matějky. Následovalo uctění památky radomyšlských obětí 2. světové války, Františka Svitáka a JUDr. Jana Kopty, u pomníku obětem světových válek. David Maňhal pronesl projev, ve kterém zmínil historii americké 4. obrněné divize, která osvobodila Radomyšl dne 6. května 1945 i události spojené s osvobozením Radomyšle, neopomněl zmínit ani události revolučních květnových dnů roku 1945 na Strakonicku a Písecku. Závěrem poděkoval všem za účast a popřál mnoho zdraví a klidné přečkání nouzového stavu.

V pátek 8. května, na Den vítězství spojenců v Evropě, uspořádalo město Sedlice neveřejné pietní akty k uctění 75. výročí osvobození Sedlice a obětí 2. světové války. Uctili jsme tak památku sedlických obětí 2. světové války, amerických osvoboditelů i obětavých vlastenců zapojených do odboje, členů sedlického hasičského dobrovolného sboru, Josefa Mastíka a Václava Jirotky u jejich pamětních desek, i obětí 2. světové války u pomníku Obětem světových válek. Následovalo uctění památky americké armády, které osvobodila Sedlici dne 7. května 1945 před pamětní deskou na radnici. Neveřejné pietní akty jsme zakončili uctěním památky sedlických obětí 2. světové u pomníku Obětem světových válek na náměstí TGM v Sedlici. Kladení věnců nebylo doprovázeno hudbou ani proslovy, jednalo se o pouze o tichou vzpomínku. Za město Sedlice se zúčastnil a celý neveřejný pietní akt zorganizoval pan starosta Vladimír Klíma, paní místostarostka Kateřina Brabcová, za jednotu ČsOL Strakonice, br. David Maňhal. Role nosiče věnců a čestné stráže se ujal Josef Brabec v uniformě 4. americké obrněné divize, která Sedlici v roce 1945 osvobodila. Věřím, že příští rok proběhnou oslavy 76. výročí osvobození Sedlice s celým programem tak, jak byl letos naplánován.

Zrušeny letos byly i oslavy osvobození města Písku. Tyto oslavy každoročně pořádá klub Buddies of 4th Armored Division Písek ve spolupráci s městem Písek a dalšími organizacemi a jejich součástí jsou pietní akty u památníků a pamětních desek americké armádě v Písku a okolí. V rámci projektu ČsOL k 75. výročí osvobození navštívil br. David Maňhal památník u Chlaponic, věnovaný setkání vojáků 4. obrněné divize 3. americké armády s občany města Písku a okolních obcí a položil zde za jednotu ČsOL Strakonice květinové dary. Doprovázel jej Josef Brabec v uniformě 25. jízdní průzkumné eskadrony 4. obrněné divize 3. armády Spojených států, který zajistil čestnou stráž. Květinové dary položil br. David Maňhal za doprovodu čestné stráže i u památníku 4. obrněné divize v Písku Na Štychu.

text: br. David Maňhal

foto: Kateřina Brabcová, František Jirsa