O hrdinech pro žáky ZŠ Tymákov

17. 3. 2020

Ještě v den vyhlášení uzavření základních a středních škol v České republice v souvislosti se zamezením šíření nemoci COVID-19, v úterý 10. 3. 2020, se uskutečnila na nějaký čas poslední přednáška člena plzeňské jednoty Československé obce legionářské pro školáky. Žáky 3. – 5. třídy základní školy v Tymákově na Plzeňsku navštívil br. Petr Tolar, aby jim přiblížil téma československého odboje proti nacismu během druhé světové války a představil vybavení našich vojáků. 

I přes svůj věk děti prokázali dobré znalosti základních údajů o druhé světové válce. O to snadnější pak bylo povídání o vývoji československé armády od první světové války přes období první a druhé republiky k nacistické okupaci Čech a Moravy. Následně došlo na hlavní téma, kterým byl československý odboj během druhé světové války. Představen byl jak odboj domácí – včetně vlastenců pracujících pro odboj přímo v Tymákově – tak odboj zahraniční. Hlavní povídání se věnovalo československým jednotkám působícím na Středním Východě, ve Velké Británii a v Sovětském svazu, jejichž vybavení, výstroj i výzbroj, si žáci mohli zblízka prohlédnout a dokonce osobně vyzkoušet. Postupně se tak několik žaček a žáků proměnilo do podoby československých vojáků od Tobruku, od Dunkerque či od Sokolova a Dukly, byť v nepadnoucích stejnokrojích.

Přednáška na tymákovské škole se nekonala náhodou. Tymákov těsně sousedí s obcí Mokrouše, která je rodištěm jednoho z účastníků zahraničního odboje, štábního kapitána in memoriam Jana Kudliče. Ten se jako velitel 2. roty 1. čs. samostatného polního praporu zúčastnil bitvy u Sokolova, byl raněn, a byl 11. března 1943 zabit při převozu do nemocnice. Jan Kudlič chodil to tymákovské školy, která dříve nesla jeho jméno, což dnes připomíná pamětní deska. Žáci školy se pravidelně účastní pietních aktů, které se konají u pomníku obětí světových válek v Mokrouších. Také během přednášky byl jeho příběh připomenut. Mokrouše však mají ještě jednoho slavného rodáka, jehož osudem se stala služba vlasti. Je jím Patrik Štěpánek, štábní praporčík in memoriam, který zemřel 5. srpna 2018 během ochrany letecké základny Bagrám v Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka. I s jeho příběhem a úlohou dnešní Armády České republiky, nositelky tradic prvního i druhého československého odboje, byli žáci seznámeni. Snad jim všechny předané informace utkvěly v hlavě a povedou je k národní hrdosti. Jejich slavní rodáci jim mohou být příkladem.

text: br. Petr Tolar

foto: Hana Timková