Obnova pomníku Roty Nazdar v Trutnově

29. 9. 2020

V polovině září 2020 nastal další významný milník k realizaci obnovy památníku francouzských starodružiníků z roty „Nazdar“, který byl v roce 1936 vybudován v Trutnově. Po více než 80 letech byl za asistence členů Československé obce legionářské ze země vyzvednut původní kámen památníku. Jaká je vlastně pohnutá historie tohoto pietního místa? 

Pomník roty „Nazdar“ byl odhalen dne 9. května 1936 na nádvoří Krkonošských kasáren v Trutnově. Pomník byl zbudován péčí Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“, vojenského tělesa, které v roce 1932 přijalo čestné přízvisko této dobrovolnické jednotky. Trutnovský hraničářský prapor se tak stal nositelem tradice slavné roty „Nazdar“.

Pomník byl tvořen bronzovou pamětní deskou prvního praporečníka roty Karla Bezdíčka a jeho padlých druhů v boji u Artois. Deska byla odlita ve slévárně pana Roubíčka v Poříčí u Trutnova, vážila 186 kg a osazena byla na kamenu z krkonošského mramoru. Autorem návrhu desky byl významný sklářský výtvarník a příslušník praporu, četař aspirant Božetěch Medek.

Trutnovští hraničáři si následovně v Trutnově připomněli výročí bitvy u Artois ještě dvakrát. Na sklonku léta krizového roku 1938 byl Hraničářský prapor 2 „Roty Nazdar“ přesunut do Krkonoš. V Trutnově byl na jeho místě zřízen a v Krkonošských kasárnách ubytován Hraničářský pluk 17. Druzí hraničáři (velitelství a dvě roty) byli kasernováni v Bedřichově u Špindlerova Mlýna v nově vystavených Bezdíčkových kasárnách. Ke kasárnám byl také z Trutnova přemístěn pomník a umístěn před budovou velitelství.

V Krkonoších hraničáře zastihly tragické události z počátku října roku 1938. Bedřichov se nacházel v pásmu záboru Německem. Deska z pomníku byla během evakuace převezena do Jičína, kámen byl ponechán na místě. Deska se posléze přemístila do Josefova, do nové posádky hraničářského praporu. V Josefově hraničáře zastihla druhá tragická událost, okupace dne 15. března 1939 a následovný zánik praporu.

Po skončení druhé světové války již hraničářský prapor obnoven nebyl. Deska byla považována za zničenou Němci. V Trutnově byl v roce 1947 pomník obnoven ve zjednodušené podobě. Po změně politické situace ale byl zničen, patrně na počátku 50. let.

Jak se ale ukázalo, deska naštěstí během okupace zničena nebyla, byla uschována ve sklepě Městského muzea v Jaroměři, kde byla v roce 2020 nalezena. Unikátní nález odstartoval obnovu pomníku v Trutnově. V HVH umělecké slévárně v Horní Kalné se vyrábí její věrná kopie. Nyní byl převez kámen z původního pomníku, který se do dnešních dnů dochoval v Bedřichově.

Věříme, že se vše zdárně vydaří a společně s městem Trutnov a dalšími partnery vrátíme symbol pozapomenuté historie čs. legionářů zpět do Trutnova.

text: br. Tomáš Pilvousek