Ocenění válečných veteránů v den 103. výročí bitvy u Zborova

7. 7. 2020

Dne 2. července, v den 103. výročí vítězné bitvy československých dobrovolců u ukrajinského Zborova, se konala tradiční pieta za padlé u Památníku československých legionářů na Olšanských hřbitovech. Program se ale neomezil jen na obvyklou poctu hrdinům od Zborova. 

Vzhledem k omezením, která zásadně ovlivnila vzpomínky na 75. výročí vítězství v druhé světové válce na evropském kontinentu, považovala Československá obec legionářská za svůj dluh, poklonit se náležitě památce padlých ze závěrečných dnů války, jejichž ostatky jsou uloženy na Čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů. Vždy dne 7. května se u jejich pomníků konají pietní akty, díky kterým se jejich oběť připomíná a vzdává se jim hold.

Onoho slavnostního dne se proto ještě před pietou ke Zborovu sešli na Olšanských hřbitovech představitelé Československé obce legionářské, váleční veteráni druhé světové války a váleční veteráni mírových a válečných misí polistopadové československé a české armády a květinovými dary po skupinách rozešli k jednotlivým pomníkům. Na ztichlých Olšanských hřbitovech následně zazněl v podání vojenského trubače signál „Pozor!“, po kterém byly v týž moment položeny květinové dary k pomníkům. Byla tak uctěna památka na pohřebišti Sovětské armády, Bulharů, Commonwealthu, Pražských barikádníků, obětí z Prahy 4, padlých policistů a četníků a příslušníků RAF. Bratři v legionářských stejnokrojích se poklonili památce generála Karla Klapálka u jeho hrobu. Následovala minuta ticha za zvuku „Večerky“, jež se rozléhala po celém prostranství.

Účastníci se následně přesunuli k Pomníku československých legionářů, kde se uskutečnil pietní akt za padlé u Zborova. Pozvání přijal předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, senátor Pavel Fischer, poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR brig. gen. Lenka Šmerdová, J. E. Petra Weisse, velvyslance Slovenské republiky v ČR, za Vojenskou kancelář prezidenta republiky plk. Vladimír Studený, ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR plk. Karel Vávra, a rovněž 1. místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu br. Emil Kulfánek a ses. Kateřina Pohlová za Českou obec sokolskou. Po položení věnců a minutě ticha promluvil k přítomným senátor Fischer a za ČsOL člen Předsednictva RV ČsOL br. Jiří Vlasák.

Pro zástupce ČsOL v čele s místopředsedou ČsOL plk. v. v. Tichomirem Mirkovičem nastala milá povinnost předat přítomným válečným veteránům druhé světové války Pamětní medaile ČsOL II. a III. stupně. Jmenovitě tak byly oceněny dámy Ernestina Švorcová a Věra Holubeva a pánové Jiří Kadeřávek, Miroslav Svoboda a Vladimír Winter. Za přítomné vzácné hosty se s gratulacemi připojili senátor Fischer a generálka Šmerdová.

Předsednictvo Republikového výboru Československé obce legionářské stejným způsobem ocenilo u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války i desítky dalších válečných veteránů, kterým bylo ocenění předáno při dalších vhodných příležitostech, pokud to dovoloval jejich zdravotní stav a jejich bezpečí v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.

Program setkání zakončila státní hymna, po které zamířila část účastníků k hrobu generála Karla Kutlvašra, aby se poklonila jeho památce a uctila místo jeho posledního odpočinku květinami. Ostatně právě jeho osobnost nejvýrazněji spojila bitvu u Zborova a květnový boj roku 1945, jenž jsme onoho dne důstojně vzpomněli společně s válečnými veterány.

text: br. Jiří Filip