Odešel sokol a válečný veterán br. Věroslav Dušek

4. 8. 2020

Ve středu 29. července zemřel ve věku úctyhodných 98 let člen jednoty Československé obce legionářské Ostrava I, čestný občan města Ostravy, účastník druhého domácího odboje, lékař a především sokol tělem i duší, bratr Věroslav Dušek. 

Narodil se 29. května 1922 v Porubě u Orlové do rodiny důlního inženýra a nadšeného sokolského činovníka. Není proto divu, že v Sokole cvičil již od svých čtyř let. Prodchnut vlasteneckými ideály zapojil se v 17 letech, během gymnaziálních studií, do sokolského odboje. Pomáhal šířit protiněmecké letáky, proti okupantům ale toužil bojovat se zbraní v ruce. Na podzim roku 1940 si naplánoval odchod za hranice, kde chtěl vstoupit do řad naší exilové armády. Koncem září však pro něj přišlo do školy gestapo. Upozornil na sebe zřejmě dopisy francouzskému generálu Faucherovi a velvyslanci ČSR ve Francii Osuskému z března 1939, ve kterých se tázal na možnost ozbrojeného odporu vůči Němcům. Následovaly výslechy a věznění v Moravské Ostravě, Brně a Vídni, odkud pak putoval s dalšími českými vlastenci do koncentračního tábora v Dachau. Zde ho čekalo zařazení do skupiny se zostřeným režimem a těžká manuální práce v otřesných podmínkách. Posléze prošel několika dalšími lágry – Neuengamme, Sachsenhausen, Natzweiler a Lichterfelde – kde jen díky své pevné vůli a odvaze vydržel kruté zacházení, hlad a nemoci. Osvobození a konec války ho zastihl opět v Dachau, kde se setkal i se svým strýcem. Domů na Ostravsko se dostal po téměř pěti letech věznění, dne 24. května 1945. Po II. světové válce Věroslav Dušek vystudoval medicínu. O návrat svobody usiloval také po komunistickém puči. Během Pražského jara 1968 vedl okresní klub Společnosti pro lidská práva v Novém Jičíně. Po pádu totality v roce 1989 se zasloužil o obnovení Sokolské župy moravskoslezské a oživení sokolského hnutí nejenom na Ostravsku, ale i v celé republice. Župu coby starosta následně vedl až do roku 1997. Byl také aktivním členem a činovníkem ČSBS. Své zkušenosti z boje proti dvěma totalitám sdílel až do vysokého věku na besedách se školní mládeží a přednáškách pro veřejnost. Za své zásluhy a osobní hrdinství se mu dostalo řady ocenění, mezi jinými i čestného občanství města Ostravy. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení s br. Duškem proběhne ve středu 5. srpna od 15:00 v evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě. Jeho ostatky následně spočinou v rodinném hrobě na hřbitově v Orlové.

Vyprávění br. Duška o jeho osudech za II. sv. války si lze poslechnout na stránkách Paměti národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/dusek-veroslav-1922

 

dusek sokol

Bratr Věroslav Dušek jako mladý sokol

 

dusek2017

Bratr Věroslav Dušek na sletové štafetě v roce 2017