Odešel účastník bojů u Tobrúku i Dunkerque br. Viktor Wellemín

19. 8. 2020

Ve středu 19. srpna 2020 zemřel ve věku 97 let válečný veterán druhé světové války, účastníků bojů v Severní Africe i u Dunkerque a člen Československé obce legionářské jednoty Praha 1, bratr svobodník v. v. Viktor Wellemín. 

Viktor Wellemín se narodil 24. března 1923 v Praze. Jeho židovský původ jej ihned po německé okupaci v březnu 1939 vystavil nebezpečí, kterému se však rozhodl postavit. Společně se svým bratrem Adolfem odešli přes Slovensko do Rumunsko a dále lodí do Palestiny. Zde byli nejprve půl roku internováni v táboře Sarafand, než mohli vstoupit do československého zahraničního vojska. Stalo se tak na jaře 1942. Po výcviku mu však lékaři diagnostikovali furunkulózu (vředovitost) a byl odeslán do vojenské nemocnice v Jeruzalémě. Po vyléčení se vrátil k jednotce, která se mezitím přesunula do lybijského přístavu Tobrúk. Jako příslušník 200. čs. lehkého protiletadlového pluku – Východního se podílel na obraně přístavu před německými a italskými letadly. V té době si také vyrobil svůj válečný talisman – přívěšek v podobě československého lva, kterého vyřezal z haléře. Oba bratři se v roce 1943 přesunuli s do Velké Británie, kde byla jednotka Čechoslováků z Afriky sloučena s tamními pozemními jednotkami a vznikla Československá samostatná obrněná brigáda. Když se pak brigáda na podzim 1944 přesunula k obleženému severofrancouzskému přístavu Dunkerque a dostala z úkol držet v obklíčení silnou německou posádku, oba Wellemínové byli u toho. Na oslavu státního svátku 28. října 1944 byla podniknuta bojová akce proti německým pozicím. Při útoku byl Viktor Wellemín zraněn výbuchem německé protipěchotní miny. Přitom přišel o kus paty na noze a vážně poškozen byl nerv na ruce. S komplikovaným zraněním byl odeslán zpět do Velké Británie. Až do konce války, který jej zastihl v Londýně, byl zařazen u Náhradního tělesa československé armády ve Velké Británii. Po návratu do svobodného Československa se však neshledal s rodiči, kteří oba zemřeli v koncentračních táborech. Z původního rodinného majetku, který byl nejdříve arizován a následně znárodněn, nedostali bratři zpět nic.

Za válečnou službu obdržel Viktor Wellemín československou medaili Za chrabrost před nepřítelem, Pamětní medaili československé armády v zahraničí, britskou medaili Africa Star a další ocenění. V roce 2015 se stal laureátem Ceny Paměti národa. Od roku 1997 byl členem obnovené Československé obce legionářské, nejdříve v jednotě Praha 7, následně v jednotě Praha 1. Aktivně se účastnil množství vzpomínkových akcí.

Pohřeb bratra Wellemína se uskuteční v pátek 21. srpna dle židovských zvyklostí.

 

wellemin 1944

Bratr Viktor Wellemín jako příslušník čs. zahraniční armády během druhé světové války. 

 

wellemin 2015

Bratr Viktor Wellemín na snímku z roku 2015.