Odešel válečný veterán br. Josef Švarc

21. 7. 2020

V pátek 17. července 2020 zemřel ve věku 93 let válečný veterán druhé světové války, člen a bývalý předseda lanškrounské jednoty Československé obce legionářské, bratr četař v. v. Josef Švarc. Čest jeho památce. 

Josef Švarc se narodil 27. září 1926 v obci Lupenice (okres Rychnov nad Kněžnou) do smíšeného česko-německého manželství. Otec Josef, Čech, byl kovářem a zemřel již v roce 1936, matka Matylda, Němka, pracovala v zemědělství a od roku 1942 měla říšskoněmecké občanství. Ještě neplnoletý byl sedmnácti letech odveden v dubnu 1944 do německé armády ke službě ve Francii. Podle vlastních slov se pro své české smýšlení rozhodl při nejbližší příležitosti dezertovat, k čemuž mělo dojít červenci 1944. Nicméně až po invazi západních Spojenců do jižní Francie (operace DRAGOON) se 29. srpna 1944 u města Nice dostal do amerického zajetí. Přihlásil se do československé armády a přes sběrný tábor pro válečné zajatce v Alžírsku se dostal do Spojeného království. Příslušníkem československé armády na půdě Velké Británie se stal od 12. prosince 1944. Jeho číslo bylo T-3546. Po výcviku byl přidělen k dělostřeleckému oddílu a 5. března 1945 odeslán do Francie k Československé samostatné obrněné brigádě, která již od října 1944 obléhala německou posádku severofrancouzského přístavu Dunkerque. Zde se pak účastnil bojů až do konce války a kapitulace německé pevnosti. Na půdu osvobozené vlasti se vrátil 23. května 1945, kdy jeho jednotka převzala strážní službu na demarkační linii u obce Kolinec na Klatovsku. V armádě pak zůstal až do dubna 1946, kdy odešel do civilu. Obdržel Pamětní medaili československé armády v zahraničí se štítkem VB a francouzskou Medaili za obléhání a osvobození Dunkerque.

Po válce vystřídal několik povolání. Naposledy pracoval v Tesle Lanškroun, nejdříve jako nástrojář, později jako účetní. Velice aktivní byl v Československém svazu protifašistických bojovníků v Ústí nad Labem a v Lanškrouně, kde pracoval v sociální komisi a zasloužil se o vybudování památníku obětem druhého odboje na vrchu Lázek u Strážné. Do důchodu odešel v roce 1987. Po obnově Československé obce legionářské se stal také členem lanškrounské jednoty a po dlouhá léta i jejím předsedou. V posledních letech byl také pravidelným účastníkem Slavností svobody, tedy plzeňských oslav osvobození. Během vzpomínkové akce k 60. výročí konce druhé světové války, kdy v delegaci s dalšími českými válečnými veterány navštívil městečko Wormhout ve Francii, se Josef Švarc šťastně shledal se svým francouzským druhem ve zbrani Robertem Deldicquem, který na frontě u Dunkerque sloužil v rámci jednotky Svobodných Francouzů, která byla podřízena československému velení. I po desítkách let se oba dva poznali a navzájem se pak několikrát navštívili. Pan Daldicque zemřel v roce 2011.

Poslední rozloučení s bratrem Švarcem proběhne ve středu 22. července 2020 ve smuteční síni v Lanškrouně.

 

7153 photo

Josef Švarc na památeční fotografii pořízené po skončení druhé světové války v roce 1945. 

 

IMG 7337

Zleva Josef Švarc a Robert Deldicque během Dne válečných veteránů v Praze na Vítkově, rok 2006.