Odešla válečná veteránka Marie Matějková, čestná občanka města Stochova

24. 2. 2020

V sobotu 15. února 2020 zemřela válečná veteránka Marie Matějková. Byla dlouholetou členkou Československé obce legionářské Kladno. Členkou ČsOL byla od roku 1995. Ve čtvrtek 13. února 2020 oslavila 94. narozeniny. 

Marie Matějková, rozená Valoušková se narodila 13. února 1926 na Volyni, ve vesnici Lipiny u města Luck (v současné době jsou vesnice Lipiny a Boratín předměstké části Lucku). Rodiče vychovali 7 dětí. Na Volyni žila od 19. století silná česká menšina. Do Ruska se Češi dostali na pozvání cara, aby povznesli hospodářství, stavěli pivovary a cukrovary a do dnešních dní zanechali v této oblasti výraznou stopu. Když vypukla 2. světová válka a Němci napadli Sovětský svaz, výrazně to ovlivnilo i život rodiny Valouškových. V polovině března 1944 byli příslušníci 1. československé samostatné brigády odesláni na Volyň, do rovenské oblasti, kde žila početná česká minorita, jejíž příslušníci chtěli dobrovolně vstoupit do československé vojenské jednotky. Zájem ze strany volyňských Čechů byl velký. Přihlásila se i 18 letá Marie Valoušková. Její bratr již v armádě bojoval a bojovat proti fašismu se rozhodla i jejich nejstarší sestra. Marie absolvovala spojařský kurz a působila jako spojařka. Při osvobozovacích bojích na území Slovenska utrpěla vážné omrzliny, které ji trápily po celý život. Svoji bojovou cestu zakončila jako četařka. Při povýšení do této hodnosti se osobně setkala s Ludvíkem Svobodou. Po skončení 2. světové války se s celou rodinou vrátila do Československa, žili v Želci u Žatce. Po skončení války se provdala a přes 60 let žila ve Stochově. Vychovala dvě dcery a jednoho syna, těšila se ze čtyř vnoučat a šesti pravnoučat.

Při jedné z návštěv nám ukázala i některé vzácné fotografie např. fotku rodiny, kterou si s sebou vzala, když vstupovala do čs. armády, rovněž svoji fotografii, kde je ve vojenské uniformě, fotku bratra Josefa, který také válku přežil a v srpnu 1945 se nechal vyfotografovat a fotku věnoval své milované sestřičce. Dle věnování na fotografiích jsme se dozvěděli, že ji doma nazývali milovanou Mařenkou nebo drahou Máničkou. Pokaždé, když vzpomínala na válku, moc si přála, aby nejenom její nejbližší, ale i ostatní děti a jejich rodiče žádnou válku nezažili.

Na základě návrhu Československé obce legionářské Kladno schválilo zastupitelstvo města Stochov na svém zasedání 19. prosince 2016 čestné občanství válečné veteránce Marii Matějkové. Slavnostně bylo předáno 9. února 2017 u příležitosti jejich 91. narozenin paní starostkou Mgr. Miloslavou Becherovou, za účasti místostarosty Ing. Romana Foršta, Jany Suprunové, předsedkyně ČsOL Kladno Mgr. Evy Armeanové a Stanislava Pítra. Marie Matějková byla vůbec první, kdo obdržel čestné občanství města Stochova, jako projev úcty.

Marie Matějková zůstane navždy v našich vzpomínkách. Velmi jsme si vážili této skromné a statečné ženy. Pohřbena bude na hřbitově v Želci u Žatce, v místě kam se její rodina po válce nastěhovala.

Čest její památce!

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr.