Oheň(bez)naděje 2020

3. 7. 2020

Dne 24. června 2020, v den smutného výročí vyhlazení osady Ležáky, proběhl na Zámečku již 10. ročník projektu Československé obce legionářské Oheň(bez)naděje. Významnou součástí programu byla pieta ve sklepeních k připomenutí 194 obětí poprav v roce 1942, pieta u památníčku ležáckých dětí a slavnostní zpřístupnění revitalizovaných částí Larischovy vily spojené s prohlídkou interiérů doplněných exponáty Východočeského muzea v Pardubicích. Důležitý projekt podpořili svou účastí místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický, primátor statutárního města Pardubice pan Martin Charvát, velvyslanec Velké Británie v ČR pan Nick Archer s chotí, ředitel Památníku Lidice pan Eduard Stehlík, rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek, historik Jiří Kotyk a další významní hosté. Československou obec legionářskou reprezentoval její předseda br. Pavel Budinský spolu s místopředsedou ČsOL br. Tichomirem Mirkovičem. K nejvzácnějším účastníkům projektu patřili paní Jarmila Doležalová, roz. Šťulíková a pan Antonín Burdych, pamětníci tragických událostí z roku 1942. 

Zapálení Ohně(bez)naděje

Pieta v Ležákách se v letošním roce konala v omezeném rozsahu v důsledku protiepidemických opatření vlády. Byli jsme proto velmi rádi, že nám ředitel Památníku Lidice umožnil zahájit tradiční projekt před zahájením vlastní piety. Oheň zažehla paní Jarmila Doležalová společně s místopředsedkyní Senátu PČR paní Miluší Horskou. Lucerny společně s paní Doležalovou a její vnučkou převezli do Pardubic příslušníci Roty Nazdar v dobových stejnokrojích.

Program v Larischově vile

Program v Larischově vile byl slavnostně zahájen ve 14 hodin. Po pietě ve sklepeních Zámečku k uctění památky zavražděných hrdinů, přivítal hosty předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský. Ve svém projevu mj. připomenul, že před pěti lety získala Československá obec legionářská do vlastnictví Larischovu vilu. Od tohoto okamžiku na sebe naše organizace vzala závazek a odpovědnost vybudovat zde památník, který bude důstojně připomínat osud ležáckých obyvatel a dalších hrdinů zavražděných v roce 1942. Dále br. předseda uvedl, že velice oceňuje skutečnost, že si náš záměr vzaly za své další instituce, které se pro nás staly nepostradatelnými partnery. Závěrem svého vystoupení poděkoval Ministerstvu kultury ČR, Pardubickému kraji a statutárnímu městu Pardubice za podporu a spolupráci při uskutečňování našeho záměru.

Dále vystoupila s projevem místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horská, která hovořila o významu práce s mladou generací. Proto mj. podporuje naše projekty pro mládež, jako je právě projekt Oheň(bez)naděje. Ten zaštiťuje od jeho zahájení v roce 2011.

Hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický shrnul historii spolupráce na projektu revitalizace Larischovy vily a zdůraznil, že právě společným úsilím legionářů, kraje, města i státu lze uskutečnit významné projekty. Takovým projektem bezpochyby revitalizace národní kulturní památky je.

Velvyslanec Velké Británie J. E. Nick Archer ve své zdravici v českém jazyce připomenul mj. společný boj našich národů během druhé světové války a popřál Československé obci legionářské i jejím partnerům naplnění předsevzetí dokončit zdárně revitalizaci objektu.

Závěrem vystoupil náměstek primátora Pardubic pan Jakub Rychtecký, který zdůraznil dobrou spolupráci mezi městem a Československou obcí legionářskou a připomenul, že město pracuje na projektu revitalizace nedalekého popraviště, které by do budoucna mělo být propojeno s objektem Zámečku.

Uctění památky ležáckých dětí

Ležácké děti byly v Larischově vile násilně odebrány svým matkám. Proto jedním z důležitých záměrů Československé obce legionářské je vybudování památníku těmto dětem. Po dobu revitalizace uctíváme jejich památku u jižního průčelí Zámečku. Takto neformálně byla uskutečněna pieta i v rámci projektu Oheň(bez)naděje. Každým rokem jezdíme po stopách ležáckých dětí po trase Ležáky, pardubický Zámeček, Praha, Lodž, Chelmno, letošní situace ale nedovolila celou trasu v tomto termínu absolvovat.

Prohlídka expozic v Larischově vile

Po uctění památky dětí byla zahájena prohlídka revitalizovaných částí Larischovy vily. Zpřístupněny byly všechny prostory ve věži a dále část rekonstruovaných sklepů, kde byly drženi před popravou obyvatelé osady Ležáky. S expozicemi nám velmi pomohli Východočeské muzeum Pardubice, dále sestra Alena Mergl Kučerová a Jarmila Doležalová ml., ale také dobrovolní hasiči z Leštinky, pan Adolf Vondrka a příslušníci Roty Nazdar. K nejzajímavějším exponátům bezesporu patřily dvě urny s popelem obětí, popravčí kůl, ohořelý pařez z Ležáků, originální rakev, ve které byly převáženy oběti do krematoria, část svršků popravených, dobové letáky, replika radiostanice Libuše, originální kombinéza výsadkáře Jiřího Potůčka. Dále uniforma Karla Kněze se šavlí a holínkami, psací stroj a další věci osobní potřeby. Celá expozice v autentických prostorách Zámečku byla velmi působivá.

Před Zámečkem pak bylo možné shlédnout další zajímavé exponáty, jako například historickou vojenskou techniku a zbraně, které předvedli příslušníci Roty Nazdar a hasičská stříkačka SDH Leštinka, kterou hasiči v roce 1942 chtěli využít pro hašení ležáckých domů, ale nebyli k požáru připuštěni.

O Zámeček je stále obrovský zájem

Závěrem lze konstatovat, že představení částí Zámečku Pardubičky – Larischovy vily, národní kulturní památky, je nutné považovat za velký úspěch Československé obce legionářské. Jak řekl br. předseda Pavel Budinský ve svém projevu: „Co jsme si předsevzali, to s pomocí našich partnerů také splníme.“

 

Malý dovětek: O Larischovu vilu je stále obrovský zájem, zajímají se média, školy, armáda, kluby vojenské historie, společenské organizace, kluby důchodců, bývalí pracovníci Tesly Pardubice, historici, badatelé, studenti a další jednotlivci. Z uvedených faktů lze jednoznačně odvodit, že záměr Československé obce legionářské úspěšně dokončit revitalizaci Zámečku má širokou podporu a samotný historický objekt má obrovský potenciál.

text: br. František Bobek

foto: Tereza Kembická, Tomáš Kubelka, Radek Pavlík