Olomoucký Běh pro Paměť národa za účasti členů ČsOL

14. 9. 2020

Letošního olomouckého Běhu pro Paměť národa se mimo jiné účastnili také členové jednoty ČsOL Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“ bři. David Báča, Lukáš Honzák a Michal Vyhlídal. Mezi závodníky byli bezesporu nepřehlédnutelní, protože do závodu šli oblečení ve stejnokrojích československé zahraniční armády z let druhé světové války. 

Svůj pětikilometrový běh tak věnovali všem příslušníkům 1. čs. armádního sboru v SSSR a Čs. pěšího praporu 11 Východního a pak jmenovitě plk. Jiřímu Loudovi (1920–2015) – příslušníkovi čs. armády na Západě, politickému vězni a především významnému českému heraldikovi, který je autorem znaku České republiky. Zdravotnickou podporu našim běžcům poskytoval br. Jiří Příhoda v uniformě příslušníka Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. Všichni uvedení se zasloužili o perfektní reprezentaci jak své domovské jednoty, tak Československé obce legionářské obecně.

text a foto: br. Milan Vyhlídal