Oslava 102. výročí vzniku Československa v Olomouci

2. 11. 2020

Do průběhu oslav 102. výročí vzniku samostatného československého státu silně zasáhla koronavirová pandemie. Výjimkou nebyla ani Olomouc, kde se podobně jako na jiných místech České republiky uskutečnila z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu pouze skromná připomínka tohoto významného výročí. 

Vzpomínková akce k příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu proběhla 28. října 2020 v 10 hod. u pomníku T. G. Masaryka na Žižkově náměstí. Pietní akt se uskutečnil formou tichého položení věnců a kytic zástupci Armády České republiky, statutárního města Olomouce a Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“, kterou zastupoval místopředseda jednoty br. Tomáš Brenza. Z důvodu platných nařízení proti šíření koronaviru se zajištění čestné stráže ujali výhradně členové ČsOL jednoty Olomouc 1 ve druhoválečných stejnokrojích příslušníků 1. čs. armádního sboru bojujícího na východní frontě, vojáků čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii a Čechoslováků sloužících v řadách RAF. Po položení věnců a kytic uzavřely pietní akt krátké proslovy zástupců města Olomouc a Armády České republiky. Přes značné komplikace způsobené koronavirem je nezbytné vyzdvihnout, že se podařilo všem účastníkům, včetně čestné stráže, striktně dodržovat všechna platná vládní nařízení po celou dobu vzpomínkové akce.

Po ukončení připomínky na výročí Československa u sochy T. G. Masaryka na Žižkově náměstí následoval pochod uniformovaných členů ČsOL jednoty Olomouc 1 pod vedením br. Brenzy po třídě 1. máje k Domu armády. Tímto pochodem se snažili alespoň ve skromné podobě připomenout tradiční lampionový průvod, který se v Olomouci koná pravidelně právě na počest výročí vzniku samostatného československého státu.

text: br. Petr Žižka

foto: br. Jaroslav Spina