Oslavy osvobození na Novojičínsku

26. 5. 2020

Důstojné oslavy 75. Výročí osvobození Československa proběhly i v okrese Nový Jičín, který má devět měst a další místní části, 44 je pak ještě i samostatných obcí. V této nelehké situaci, kdy je celý svět zasažen virovým problémem se kladení věnců a květin muselo obejít bez veřejnosti a tak se oslavy změnily na komorní uctění památky padlým. 

Vzpomínka nás zavedla i do začátku roku 1945 a k bojům, které probíhaly v našem okrese. Nutno podotknout, že Nový Jičín, tehdy oficiálně Neutitschein, což hovoří za vše, byl z velké části obydlen německým obyvatelstvem, stejně tak i některá města a obce patřily do tzv. Sudet.

Válka dávala o sobě stále ještě vědět a tak se mnozí snažili utéci do nedalekých českých obcí a to i česky mluvící novojičínské rodiny.

Vojska 4. ukrajinského frontu v té době už postupovala územím okresu a to poměrně rychle. Dne 5. května se na novojičínském náměstí shromáždili německé ženy, děti a starci a po starostovi chtěli, aby se město vydalo bez boje. V té době už byla osvobozena města Kopřivnice, Štramberk, Kunín a Jeseník nad Odrou.  Další den, tj. 6. května, se Rudá armáda blížila k Novému Jičínu i z druhé strany od obce Libhošť a přes kopec Puntík v Rybím směrem na Žilinu u Nového Jičína.

Německé jednotky plánovaly obranu města a tak zničily mosty přes Jičínku a to po její celé délce od Žiliny u Nového Jičína až k tabákové továrně. Stačily ještě vyhodit most přes potok nedaleko Palackých škol a završily svůj ústup přestřelkou u stadiónu. V pozdních odpoledních hodinách byl již Nový Jičín v rukách Rudé armády. Přechod fronty byl poznamenán zničenými mosty, požáry v objektu Böhmovy továrny (TONAK) a přilehlém okolí. To, že se oheň nerozšířil dále, bylo díky místních občanů.

Je to již 75 let od konce druhé světové války, ale nezapomínáme a asi nezapomeneme nikdy poděkovat všem těm, kteří bojovali za mír a vzdát díky za to, že můžeme žít.

text a foto: ses. Emilie Bartoňová