Partyzánský pochod 2020

20. 8. 2020

Kulturní dům v Bohdalíně byl pořadateli určen jako start a cíl Partyzánského pochodu po stopách partyzánů a odbojářů v oblasti Křemešnické vrchoviny a Bohdalína, který pořádala Československá obec legionářská jednota Horácko (Jednota plk. J. Švece). Tak jako všechno v tomto období byl i pochod poznamenán zvýšenými hygienickými opatřeními. 

Delší trasa byla velmi dobře připravena. Vedla pěti mnohde zajímavými kontrolními body, které byly spojeny s válečnými událostmi. Kontrolní bod číslo jedna byl před bývalou hájenkou, kde byl založen partyzánský oddíl „Lesu zdar“. Kontrolní bod číslo čtyři byl v místě, kde roku 1945 sovětská letadla shodila zbraně místním partyzánům. O zajímavá místa nevojenského charakteru rovněž nebyla nouze. Pomineme-li krásné výhledy a hezkou přírodu, vedla trasa kolem zatopeného lomu a několikrát křižovala místní úzkorozchodnou železniční trať. Celá trasa byla pohodová až na silnou průtrž mračen, která před cílem některé účastníky delší trasy promočila. 

Kratší trasa vedla lesními a polními stezkami. Na trase jsme postupně procházeli kontrolními body u pomníků na Stržené hrázi a Slovanského bratrství v Mnichu.

Obě trasy šly ve stopách válečných událostí a připomněly protinacistickou a odbojovou činnost. Po zdolání tras čekal v místě cíle na účastníky certifikát a pamětní odznak pochodu.

 

text: br. Jaromír Dupal, ses. Kateřina Klimovičová

foto: Vlaďka Kubačová