Pietní akce v Itálii na památku československých legionářů – podzim 2020

9. 11. 2020

V Itálii mají již dlouholetou tradici společné česko-slovensko-italské pietní akce na památku československých legionářů z 1. světové války i padlých československých vojáků z doby 2. světové války. Do přípravy těchto akcí se na české straně tradičně zapojuje Československá obec legionářská, Ministerstvo obrany České republiky i Velvyslanectví České republiky v Římě a Generální konzulát České republiky v Miláně. Je velmi potěšitelné, že díky obětavosti místních italských partnerů tato tradice nebyla přerušena ani v letošním roce, poznamenaném pandemií COVID-19. 

Dne 18. října 2020 se v tridentském městečku Arco konalo tradiční uctění památky čtyř českých legionářů z 33. střeleckého pluku, kteří byli 21. září 1918 zajati po hrdinném boji na vrchu Doss Alto a následujícího dne byli popraveni na základě rozsudku rakousko-uherského vojenského soudu, protože bojovali po boku italské armády za československou nezávislost. Boj na Doss Alto, kde československé jednotky významným způsobem pomohly udržet pozice italské armády proti přesile elitních rakousko-uherských úderných jednotek, zaujímá klíčové místo v historii čs. legie v Itálii a je i významnou součástí historických tradic současné Armády České republiky.

Akce se v letošním roce uskutečnila později než obvykle, z důvodu konání voleb do místní samosprávy. V těchto volbách obhájil svou pozici starosty města Arco pan Alessandro Betta, který věnuje velkou pozornost připomínání společných československo-italských bojových tradic. Pietní akce v Arco se letos konala za přísných bezpečnostních opatření, vynucených pandemií. Kromě radnice města Arco se na její přípravě již tradičně významně podíleli členové místního sdružení alpinů (bývalí příslušníci italských horských jednotek). Českou republiku zastupoval generální konzul ČR v Miláně pan Jiří Kuděla, který ve svém projevu připomněl historický význam bojů čs. legie v Itálii a poděkoval alpinům a místním úřadům za vzornou péči o legionářské památníky v celém regionu Tridentska. Akce začala u sochy svatého Václava, odhalené v září 2018 jako oficiální dar ČR městu Arco. Třímetrová socha českého národního patrona byla instalována na začátku „ulice Československých mučedníků“, která vede k pomníku 4 popravených československých legionářů, kde proběhla hlavní část pietního aktu. U vstupu do areálu pomníku byl v letošním roce instalován místními alpiny informační panel ČsOL s italským textem o historii a bojovém nasazení čs. legie v Itálii za 1. světové války. Obdobné panely, dodané v loňském roce ČsOL, byly instalovány v průběhu letošního léta místními italskými partnery i u dalších dvou pomníků popravených čs. legionářů ve městě Riva del Garda a v obci Pieve di Bono – Prezzo. Tyto informační panely pomáhají zvýšit povědomí místní italské veřejnosti i návštěvníků o historii a cílech prvního československého odboje, v jehož řadách položili své životy zde popravení českoslovenští vojáci. Zároveň jsou i viditelným důkazem velké pozornosti, kterou ČsOL dlouhodobě věnuje legionářským pietním místům na italském území. 

Na československé legionáře nezapomněli ani naši přátelé v regionu Abruzzo. Dne 2. listopadu 2020 se ve městě Giulianova uskutečnila pietní akce na památku zesnulých, která byla věnována i vzpomínce obětí obou světových válek. Akce proběhla za přítomnosti místostarostky Giulianova – paní Lidia Albani, hlavním organizátorem byl místní badatel a spolupracovník ČsOL pan Walter De Berardinis. Při této příležitosti byla vzpomenuta i památka československého legionáře Jana Kelbla (1879-1919). Jan Kelbl byl příslušníkem čs. legií v Rusku (desátník 5. střeleckého pluku), počátkem roku 1919 byl z Vladivostoku evakuován na palubě italské lodi Roma do Itálie (transport tvořený především nemocnými a raněnými legionáři). Zemřel v Giulianova během transportu do vlasti sanitním vlakem 13. dubna 1919.  Dne 30. září 2017 byla na městském hřbitově v Giulianova slavnostně odhalena za přítomnosti početné české delegace pamětní deska ČsOL na jeho památku. Jedná se o vůbec první pamětní desku na italském území, věnovanou památce československého legionáře z Ruska.

text: Jozef Špánik

foto: Carlo Zanoni, Giancarla Tognoni, Adalberto Mosaner, Attilio Maestri a Walter De Berardinis