Pietní akty k 28. říjnu a 11. listopadu v Pecce

13. 11. 2020

Na náměstí v Pecce funguje již déle než rok muzeum věnované československým legionářům. Muzeum legionářů Peckovska vzniklo ve spolupráci Československé obce legionářské a rodiny Jůzových, která pro stálou expozici nabídla svůj dům a naplno se stará o chod muzea. Byli to také členové rodiny, kteří se v Pecce postarali o pietní akty 28. října a 11. listopadu. 

Ve středu 28. října 2020 jsme si připomínali 102. výročí vzniku samostatného československého státu, Československé republiky, za kterou během první světové války bojovali českoslovenští legionáři. Jen z Pecky a okolí se jednalo více než pět desítek místních občanů, na které dnes odkazuje i Muzeum legionářů Peckovska. Někteří z nich se svobodného státu nedočkali. Ještě více pak bylo takových, kteří na frontách světové války bojovali a umírali jako vojáci rakousko-uherské armády. Památku všech připomíná pomník věnovaný obětem první světové války, který se nachází v parku pod hradem Pecka. Jůzovi zde položením květin uctili památku peckovských občanů, kteří se z první světové války nevrátili. Petr Jůza mladší se přitom postaral i o čestnou stráž v historickém stejnokroji československého legionáře z Ruska. Na oslavu státního svátku byla na budově muzea vyvěšena státní vlajka.

V jedenáct hodin, jedenáctého dne, jedenáctého měsíce roku 1918 skončily boje první světové války. Toto datum se v zemích západní Evropy stalo dnem vzpomínání na všechny válečné oběti nejen první, ale také druhé světové války a dalších následujících konfliktů včetně těch, které trápí dnešní svět. V České republice je 11. 11. připomínán jako Den válečných veteránů, k jehož tradici patří také nošení květů vlčích máků na oblečení. Symbol máku nemá oslavovat válku, ale právě naopak, odsuzovat násilí a uctít památku válečných obětí. Podobně k válce přistupuje i peckovské legionářské muzeum. V Den válečných veteránů se tedy Jůzovi připojili vzpomínkou na oběti druhé světové války z Pecky u pomníku před kostelem sv. Bartoloměje. Čest jejich památce.

Jůzovým patří poděkování za jejich propagaci místní válečné historie a tradice vlčích máků. Věříme, že se tím v Pecce nastaví nový trend.

text: br. Petr Tolar

foto: Eva Jůzová