Plzeňští legionáři ke Dni válečných veteránů 2020

20. 11. 2020

Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské dbají na každoroční uctění památky válečných obětí u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu. Je také dnem, kdy vzdávají hold všem válečným veteránům, kterých je mezi členy jednoty samotnými a jejich přáteli hned několik. Letošní rok byl však Den válečných veteránů jiný, poznamenaný pandemií nemoci COVID-19. 

Den válečných veteránů je významným dnem České republiky. Datem odkazuje na ukončení první světové války v roce 1918. V této válce zemřely desítky tisíc českých vojáků. Symbolem vzpomínky na oběti a válečných veteránů je květ vlčího máku. Již krátce po skončení první světové války se uměle vyráběné vlčí máky staly předmětem, jehož prodej vynášel prostředky na podporu válkou poznamenaných lidí, válečných sirotků a válečných veteránů. Tato tradice je velice silná v anglosaských zemích, ale postupně se stává známější také v České republice. Zde funguje několik veřejných sbírek, každá podporuje válečné veterány jiným způsobem. Jakkoliv nebylo kvůli omezením veřejných aktivit možné zorganizovat sbírku v Plzni a Domažlicích, člen jednoty br. Petr Tolar se alespoň podílel na sbírce pro Vojenský fond solidarity v Praze u sídla Ústředí ČsOL.

Aktivní členové plzeňské jednoty se nenechali odradit a individuálně se vydali k pomníkům, na hroby a k dalším pietním místům spojeným s úctou k válečným obětem.

Již v předvečer Dne válečných veteránů uctil br. Petr Maxim památku československého generála Heliodora Píky na ústředním hřbitově v Plzni. Generál Píka se aktivně zapojil do obou světových válek, než byl ve vykonstruovaném procesu komunistickým režimem odsouzen a popraven právě v plzeňské věznici na Borech. Druhý den pokračoval br. Maxim na Karlovarsku. Společně s farářem Církve československé husitské Lukášem Bujnou zapálili svíčky a položili květiny u pomníků v obcích Kolová a Háje. Br. Maxim položil květinu také k pomníku obětí obou světových válek před hotelem Thermal v Karlových Varech.

U válečných pomníků a na hrobě československých legionářů na Štěnovicku u Plzně položil věnce a zapálil svíčky br. Martin Marek. Nejdříve u hlavního pomníku věnovaného obětem obou světových válek u obecního úřadu ve Štěnovicích, následně na štěnovickém hřbitově na hrobech legionářů br. Kankrlíka a br. Rozinka, a u pomníků v Čižicích, Útušicích, Štěnovickém Borku a Losiné. Podrobněji o tom napsal ve článku na vlastních webových stránkách (ZDE).

V Domažlicích vzpomněl u příležitosti Dne válečných veteránů br. Amar Ibrahim na amerického vojáka českého původu, podplukovníka 2. pěší divize Matta Konopa. Vlčí mák připevnil k jeho pamětní desce na náměstí Míru. U příležitosti 102. výročí ukončení první světové války pak položil květiny a zapálil svíčku u památníku obětí této strašlivé války z Domažlicka, v parku mezi Dukelskou a Husovou třídou.

Br. Václav Dlesk zapálil svíčky a přidal květy vlčích máků u pomníků věnovaných obětem světových válek v obcích Lisov a Hradišťany na jižním Plzeňsku. I tyto malé obce měly své padlé a zemřelé při obou světových konfliktech. Večer ještě zapálil svíci u pomníku obětí světových válek v parku na náměstí Bohuslava Kašpara v Chlumčanech.

U dalšího z pomníků válečných obětí v malých obcích na Plzeňsku zapálil svíčku br. Petr Tolar. Již v předstihu tak učinil ve Šťáhlavicích, obci ležící zhruba deset kilometrů od Plzně. Pomník připomíná památku vojáků rakousko-uherské armády, legionářů i účastníků protinacistického odboje.

V Plzni samotné se vzpomínkové akce ke Dni válečných veteránů pravidelně konají u památníku věnovaného obětem boje za svobodu, mír a demokracii v parku Homolka na náměstí Milady Horákové. Letos se nemohla uskutečnit tradiční akce ve spolupráci plzeňské jednoty ČsOL a Krajského vojenského velitelství Plzeň. Přesto na položení květinových darů došlo, o což se za jednotu postarali ses. Dana a br. Aleš Vranovští a br. Miroslav Hus. Přidali se také další váleční veteráni a zástupci dalších spolků a organizací. Další květiny položili br. Aleš Vranovský a br. Tomáš Kasl u památníku věnovaného československým legionářům před budovou 20. ZŠ Plzeň v Brojově ulici. Manželé Vranovští dojeli položit květiny také na hrob podpraporčíka in memoriam Nikolaje Martynova ve Štěnovicích a k pomníku štábního praporčíka in memoriam Patrika Štěpánka v Mokrouších. Oba zahynuli na misích Armády České republiky v Afghánistánu. Další člen plzeňské jednoty ČsOL, br. Marek Boháč, který objížděl tatáž pietní místa jako zástupce plzeňského KVV, se navíc zúčastnil položení květin u památníku „Díky, Ameriko!“ na Americké třídě v Plzni. Ses. Štěpánka Skálová a br. Daniel Malý došli zapálit svíčku k pomníku obětí první světové války na Bolevecké návsi a k pomníku obětí druhé světové války na náměstí Odboje v Plzni. Asi jako poslední si ve středu 11. 11. připomenul památku válečných obětí br. Pavel Paur s malým synem. Svíčku položili k památníku na Homolce.

Byť neplánovanou formou dokázali členové plzeňské jednoty ČsOL obejít řadu pietních míst a uctít památku obětí válek na více místech, než by dokázali za běžného stavu. Potvrdilo se tak rčení, že i na špatném lze najít něco pozitivního.

text: br. Petr Tolar

foto: členové ČsOL jednoty Plzeň