Položení květin členy opavské jednoty ČsOL k 75. výročí Ostravsko-opavské operace

30. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci, nejen v České republice, ale také v zahraničí, se nemůžeme shromažďovat ve větších skupinách. Bohužel, na základě těchto nepříznivých podmínek nemůžeme pořádat důstojné akce, které by si 75. výročí osvobození zasloužilo. Velmi nás mrzí, že členové opavské jednoty Československé obce legionářské, kteří se osobně zasloužili v boji proti nacismu se těchto akcí nemohou aktivně zúčastnit. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali za jejich obětavost a nasazení vlastních sil za nás všechny. Uvědomme si, že svoboda nebyla vždy samozřejmostí. 

Těmito oslavami si připomínáme situaci před 75 lety, kdy se jednotky 1. a 4. ukrajinského frontu zasloužily o vítězné tažení v Ostravsko-opavské operaci, proti německé okupaci na teritoriu bývalého Protektorátu Čechy a Morava. První etapa trvala od 10. do 23. března 1945. Jejím cílem bylo dosažení přístupových míst kolem Ostravy. Boje proběhly ve směru Strumieň – Nový Jíčín – Olomouc. Druhá etapa trvala od 24. března do 14. dubna 1945 a fronta se přesunula ve směru Zory – Wodzislaw – Šlaski – Opava. Třetí etapa trvala od 15. dubna až do 5. května 1945, kdy bylo dosaženo všech operačních cílů v rámci Ostravsko-opavské operace. Vzpomeňme na druhoválečné veterány, kteří se zúčastnili Ostravsko-opavské operace, kterými byli například bratr generál Mikuláš Končický ači bratr plukovník Bedřich Opočenský.

Sestry a bratři z opavské jednoty ČsOL navštívili v posledních dubnových dnech hned několik památníků, které připomínají oběti Ostravsko-opavské operace a osvobození regionu před 75 lety. 

 

Hradec nad Moravicí (22. dubna 2020) 

Pomník padlým v Hradci nad Moravicí se nachází v malém parčíku vedle Národního domu. Autorem pomníku je Rudolf Březa, který jej vytvořil ve 20. letech minulého století. Na tomto pamětním místě je uctěno 35 mužů z 1. světové války a 12 mužů z 2. světové války. Příliš mnoho osob padlo při osvobozování tohoto malého města. Květiny zde položily bratři Sobárňa st. a Fiala. 

 

Opava (22. dubna 2020)

Centrální pomník rudoarmějců v Opavě je tvořen upraveným pomníkem rudoarmějce z roku 1980 a velkou pamětní deskou věnovanou československým vojákům, kteří velkým dílem přispěli k bojům v Ostravsko-opavské operaci. Na tomto místě se schází lidé prokazující čest padlým jež obětovali životy za naši budoucnost. Za opavskou jednotu ČsOL položil květinu bratr Sobárňa st. 

 

Karviná (26. dubna 2020)

Obec Karviná a Louky byly osvobozeny brzy ráno 3. května 1945. Jako připomínka této události byl postaven Památník osvobození, u kterého členové jednoty Opava, sestry Dupalová a Lindovská a bratři J. a R. Dupalové, položili kytici.

 

Ostrava, Komenského sady (29. dubna 2020)

Členové ČsOL jednoty Opava, v čele s předsedou bratrem Václavem Zavadilem, uctili památku padlých u památníku vojáků Rudé armády a zabitých ostravských občanů v Komenského sadech. Jako čestný host se zúčastnila sestra Kubáčová z jednoty Bruntál. Památku dále uctili sestry Dupalová, Klimovičová, Lindovská a bratři Dupal st. a Dupal ml.

Tento památník byl odhalen v roce 1946 k prvnímu výročí osvobození Ostravy. Navrhl jej akad. arch. Josef Jírovec, výtvarnou výzdobu vytvořili akad. sochaři Konrád Babraj a Karel Vávra. V památníku je uloženo 668 uren s popelem vojáků Rudé armády a občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města. Za pomníkem se nachází 11 hrobů vojáků Rudé armády a hrob hrdiny SSSR kpt. Štěpána Vajdy. V roce 1978 byl památník prohlášen národní kulturní památkou.

 

Ostrava, památník čs. tankistů (29. dubna 2020)

Ve stejné sestavě se členové ČsOL jednoty Opava i s čestným hostem přesunuli k pamětnímu tanku T-34 (051). „U Sýkorova mostu už byl tank Ivana Ahepjuka. Na druhé straně byly tehdy budovy, ze kterých stříleli Němci. Dorozumívali jsme se rukama, že on pojede a já ho budu krýt,“ vyprávěl Bedřich Opočenský. Tank 051 dojel až k budovám obsazeným Němci. „Byli tam ostřelovači s pancéřovými pěstmi a třemi střelami zasáhli motorovou část i věž tanku. Ahepjuk zahynul, ale ostatní vyskákali a my je palbou kryli při ústupu zpět k nám,“ popisoval Opočenský. Střelec jeho posádky, který mířil na okna ostřelovačů, zasáhl i oblouk mostu. Díky palbě Opočenského tanku se ostatní tři členové posádky dostali do bezpečí, i když dva z nich byli raněni. „To už byli na místě civilisté, kteří se jich ujali a ihned je začali ošetřovat,“ vyprávěl plukovník Opočenský.

 

Ostrava, most Miloše Sýkory (29. dubna 2020)

Předposledním navštíveným místem ve stejné sestavě byl památník Miloše Sýkory u stejnojmenného mostu. Historie tohoto mostu je opředena mnoha teoriemi z nichž ta nejznámější je o Miloši Sýkorovi, který se nabídl přestřihnout elektrické vedení k náložím uložených v konstrukci mostu. Po přestřižení vedení byl zpozorován Němci, kteří ho zastřelili kulometem. 

 

Na závěr pietní cesty sester a bratrů opavské jednoty, vykonané ve středu 29. dubna 2020, uctili tito společně oběti u Památníku osvobození města Moravská Ostrava v blízkosti nákupního centra Shopping park. Uctít památku přišli: čestný host sestra Kubáčová, sestry Dupalová, Lindovská a Klimovičová a bratři Zavadil, Dupal st. a Dupal ml. Vojska 4. Ukrajinského frontu zde 29. dubna 1945 vedla hlavní boje s německými okupanty za osvobození města Moravská Ostrava. Bojů se účastnily jednotky generálplukovníka Moskalenka, generálporučíka Bondareva, generálmajora Guseva, generálmajora Koldubova, generálmajora Vasilevského a plukovníka Vlasova.

  

text: br. Jaromír Dupal

foto: členové ČsOL jednoty Opava