Postřekovské oslavy

30. 9. 2020

Přípravy na jubilejní 15. ročník Memoriálu generála Josefa Buršíka a s ním spojené doprovodné akce v chodském Postřekově probíhaly téměř celý rok. Opět se podařilo zařadit pietní akt na počest postřekovských vlastenců do plánů vojenských cvičení tankové roty AZ „Československých legií“ 73. tankového praporu „Hanáckého“ z Přáslavic, a tak se všichni těšili na rekordní účast. Ale do všech příprav zasáhla druhá vlna šířící se pandemie nemoci COVID-19 a vše bylo jinak. 

Již počátkem září jsme se na vojenském cvičení v Přáslavicích dozvěděli, že s účinností od 7. září jsou zrušena všechna vojenská cvičení aktivních záloh, a tak jsme se museli smířit s neúčastí našich druhů ze vzdálenějších míst. Ministerstvo zdravotnictví postupovalo v boji se šířením nemoci COVID-19 pomaleji a omezení shromažďování naštěstí vyhlášeno nebylo, a tak se v sobotu 12. září začali do Postřekova sjíždět tradiční účastníci oslav. Byli to členové Československé obce legionářské z jednot Rokycany, Český Krumlov, Ostrava a Chomutov a „staří“ příslušníci tankové roty aktivních záloh. Akci podpořili svou účastí též představitelé obce Postřekov a v hojném počtu i místní obyvatelé.

Slavnostní část zahájil starosta obce Postřekov Bc. Petr Anderle, který přivítal všechny přítomné u postřekovské radnice. Následoval malý pietní akt u pamětní desky rodáků obce, kteří v řadách legionářských jednotek v první světové válce a československé zahraniční armády v druhé světové válce, bojovali za vznik a osvobození naší vlasti. V přízemí budovy obecního úřadu si zájemci mohli prohlédnout výstavu o dobrovolnících v čs. armádě. Na historické tradice dobrovolníku v čs. zahraniční armádě v druhé světové válce dnes navazují příslušníci Aktivních záloh AČR. Ve výstavní místnosti tak mohli zájemci sledovat vývoj tankové roty AZ, ale i shlédnout mnoho fotografií, panelů, trojrozměrných exponátů a ukázky uniforem čs. dobrovolníků v druhé světové válce a v současnosti.

Následoval přesun tankové roty AZ v pochodovém tvaru k pamětní desce generála Buršíka, která je umístěna před jeho rodným domem. Zde vystoupil s krátkým projevem starosta obce Petr Anderle a především místní historik a buditel Václav Volfík, který velmi poutavě pohovořil nejen o osudu generála Buršíka, ale i o dalších postřekovských rodácích, kteří bojovali za druhé světové války na Středním východě, v Anglii a Sovětském svazu. Zástupce velitele 73. tankového praporu mjr. v záloze Milan Mojžíš připomenul patnáctiletou tradici setkávání se v Postřekově, poděkoval všem přítomným za účast a zvláště ocenil obyvatele obce, kteří se v chodských krojích účastnili ceremoniálu či zpívali tradiční chodské písně. Na závěr br. Mojžíš jménem Předsednictva RV ČsOL ocenil plukovníka ve výslužbě Václava Volfíka Pamětní medailí ČsOL I. stupně za dlouholetou spolupráci s ČsOL a za jeho přínos při uchovávání a propagování legionářských a demokratických tradic ve společnosti.

Odpoledne 12. září byl na postřekovské střelnici zahájen jubilejní 15. ročník Memoriálu Hrdiny SSSR generála J. Buršíka ve střelbě z pistole a samopalu. Vzhledem k omezení z důvodu nástupu druhé vlny šíření nemoci COVID 19, se memoriálu zúčastnilo pouze 26 soutěžících. Soutěž byla do poslední chvíle napínavá a výsledky byly na špici soutěžního pole velmi vyrovnané. Vzhledem k menšímu počtu soutěžících byla do memoriálu zařazena i praktická střelba z pistole ze dvou stanovišť na čas. V kategorii samopal zvítězil počtem 112 bodů br. Jaroslav Kopecký, který tímto vyhrál pohár věnovaný starostou obce Postřekov speciálně pro vítěze této kategorie. V kategorii pistole & samopal bylo celkové pořadí následující: 1. místo Petr Vošický, 2. místo Jan Kužílek a 3. místo obsadil domácí František Jasan. Na závěrečném nástupu pak byly předány ceny za první tři místa, v obou kategoriích včetně ocenění za doplňkovou soutěž v praktické střelbě, kterou získal Jan Kužílek. Na závěr nástupu byla minutou ticha tradičně vzdána čest třem zesnulým příslušníkům tankové roty AZ, kteří již sice nejsou mezi námi, ale i přesto dále žijí a budou žít v našich vzpomínkách. Po ukončení oficiální části memoriálu nastal čas na neformální diskusi, grilovaného berana a také nějaké to sponzorské pivo z národního pivovaru Budvar.

text: br. Milan Mojžíš

foto: br. Miroslav Kaufner, br. Milan Mojžíš