Představení knihy „Za války – Slatinice 1939-1945“

2. 10. 2020

V pondělí 28. září 2020 proběhlo ve Slatinicích a Olomouci představení nové knihy „Za války – Slatinice 1939-1945“ z pera historika a člena Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“ br. Petra Žižky. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v obci Slatinice bylo bohužel přistoupeno k výrazné redukci plánovaného bohatého celodenního programu Svatováclavských oslav, kde měla být publikace slavnostně představena. Přes obtíže se nakonec podařilo uskutečnit alespoň dopolední program v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích a odpolední skromnou prezentaci knihy „Za války“ v Olomouci. 

Den s knihou „Za války“ zahájila v 10:45 hod. svatováclavská mše v kostele ve Slatinicích. Po mši přistoupil místní farář Miroslaw Lukasiewicz k požehnání knihy a prostor k proslovu dostal starosta Slatinic Ondřej Mikmek, radní Slatinic a člen ČsOL jednoty Olomouc 1 br. Michal Sedlák, který byl iniciátorem myšlenky vzniku knihy o občanech Slatinic ve druhém čs. odboji, a autor publikace Petr Žižka. Z úst autora si přítomní vyslechli nejen poděkování, ale i pár střípků z pestrých životů popisovaných osob. Kromě občanů Slatinic se na mši a následné žehnání nové publikace dále dostavili např. zástupci z řad členů ČsOL jednoty Olomouc 1 a Sokola Olomouc-Hodolany.

Představení knihy pokračovalo od 17:00 hod. v olomoucké hospůdce U Kuděje. Z důvodu stále se zhoršující koronavirové pandemie byla prezentace publikace kapacitně omezena na pouhých 15 osob. V přátelské atmosféře autor Petr Žižka zahájil představení knihy úvodním slovem a následně v obsáhlém výkladu seznámil obecenstvo s životními osudy všech pěti popisovaných občanů Slatinic. Po přednášce proběhl slavnostní křest knihy a na závěr oficiálního programu autogramiáda s autorem.

Publikace přibližuje na 160 stranách osudy pěti statečných občanů Slatinic, kteří se zapojili do druhého československého odboje v letech 1939-1945. Kromě jeijch životních osudů se publikace v závěrečné kapitole věnuje obci Slatinice v letech 1939-1945. Pozornost je věnována Slatinicím v období německé okupace a následně osvobození obce.

Čs. domácí odboj zastupuje ruský legionář a policejní inspektor Josef Mišák. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se zapojil do odboje především sběrem cenných zpravodajských informací, k nimž měl jako policejní inspektor v Olomouci snadnější přístup. Bohužel byla jeho odbojová činnost v březnu 1942 gestapem odhalena a po atentátu na Reinharda Heydricha byl po více jak dvouměsíčním útěku dopaden. Jeho život skončil na popravišti berlínské věznice Plötzensee v září 1943.

Zbylé čtyři osoby se zapojily do Československého zahraničního odboje ve Francii a Velké Británii. V čs. armádě jako lékař odvodní komise v Paříži a Marseille a později jako přednosta laboratoře pro klinická vyšetření u Čs. červeného kříže působil MUDr. Jaroslav Marek. Během první světové války sloužil MUDr. Marek jako lékař v rakousko-uherské armádě a ve 20. až 30. letech si získal v Paříži uznání jako výborný experimentální patolog.

V rámci britského letectva Royal Air Force sloužily zbývající tři popisované osoby. Jednalo se o Stanislava Havlíčka, který jako zbrojíř sloužil v letech 1941-1943 u 310. čs. perutě a následně až do konce války jako montér-zbrojíř u 311. čs. perutě. Druhým je letecký mechanik-motorář Bernard Mišák, jenž sloužil u 312. čs. perutě od dubna 1941 až do návratu do osvobozeného Československa v roce 1945. Posledním popisovaným je radiotelegrafista-palubní střelec u 311. čs. perutě Josef Taláb, který padl při z náletu na Dortmund 15. dubna 1942. Spolu s dalšími dvěma příslušníky osádky (Oldřich Havlík a Pavel Varjan) navždy odpočívá ve vojenské části hřbitova Eindhoven-Woensel.

Knihu je možné získat za 200 Kč na Obecním úřadě ve Slatinicích nebo přímo u autora na emailovém kontaktu zizka62@seznam.cz. V případě zaslání poštou bude částka navýšena o poštovné.

text: br. Petr Žižka

foto: br. Petr Žižka, br. Evžen Petřík