Připomínka 80. výročí bitvy o Anglii

23. 7. 2020

Na počátku července pořádá Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR setkání vedoucích představitelů rezortu a Generálního štábu Armády ČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti výročí bitvy o Anglii ve slavnostním sále MO Na Valech v Praze. 

Vzhledem k aktuálně platným hygienickým opatřením a především v obavě o zdraví válečných veteránů bylo však od pořádání slavnostního setkání z preventivních důvodů upuštěno. S pochopením pracovníků ministerstva obrany i Posádkového velitelství Praha bylo, v zájmu důstojného připomenutí boje a oběti československých letců v řadách RAF, rozhodnuto o uspořádání pietního aktu u Pomníku československých letců druhé světové války na náměstí Svobody v Praze-Dejvicích.

Setkání se uskutečnilo za zájmu celostátních médií v pátek 10. července. K účastníkům promluvil 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička, slovenský velvyslanec J. E. Peter Weiss a zastupitel hl. m. Prahy Martin Benda. Květinové dary k pomníku rovněž položili za Generální štáb AČR brig. gen. Miloslav Lafek a za MO Pavel Kugler. Přítomen byl rovněž velitel Posádkového velitelství Praha plk. gšt. Radek Šíba a ředitel KVV HM Praha plk. gšt. Marián Margai.

Pro všechny přítomné byl však hostem nejvzácnějším pan Tomáš Lom, příslušník RAF, který se piety osobně účastnil a rovněž se poklonil památce svých spolubojovníků.

text: br. Jiří Filip

foto: ses. Marcela Ludvíková