Připomínka narozenin brig. gen. in memoriam Václava Morávka

13. 8. 2020

Dne 10. srpna 2020 si členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“ a čestní hosté ze spřátelených jednot připomenuli narozeniny hrdiny protinacistického odboje brig. gen. i. m. Václava Morávka (narozen 8. srpna 1904 v Kolíně). Pietní akce se uskutečnila u pamětní desky věnované Morávkovi, která se nachází v Šemberově ulici v Olomouci. 

Pietní akci zahájil proslovem tajemník jednoty br. Milan Vyhlídal. Ve svém projevu nejdříve připomenul činnost Morávka v rámci odbojové skupiny Tři králové a následně přiblížil okolnosti vzniku pamětní desky. V domě v Šemberově ulici, na kterém je umístěna pamětní deska, bydlel Václav Morávek během svého působení u Dělostřeleckého pluku 107. Po německé okupaci zbytků Československa se právě z tamější adresy na přelomu března a dubna 1939 policejně odhlásil a zapojil do domácího odboje jako člen legendární skupiny Tři králové. Odbojová činnost Václava Morávka skončila jeho smrtí při přestřelce s příslušníky gestapa 21. března 1942.

Pamětní deska brig. gen. i. m. Václavu Morávkovi byla díky iniciativě členů ČsOL Olomouc 1 slavnostně odhalena v březnu 2017. Finančně se na ní podílela Československá obec legionářská a statutární město Olomouc. Zhotovitelem byl pan Zmeškal z Uničova.

Po proslovu br. Milana Vyhlídala následovalo položení kytic místopředsedou jednoty br. Tomášem Brenzou a čestným hostem z Jednoty ČsOL v Plzni br. Jaroslavem Karasem. Na závěr pietního aktu byla br. Lukášem Honzákem zapálena svíce za válečné veterány.

text a foto: br. Petr Žižka