Připomínka obětí povstání českého lidu v roce 1945

31. 8. 2020

U příležitosti 75. výročí osvobození a vítězství Spojenců v 2. světové válce připravovala jednota Československé obce legionářské v Českém Krumlově spolu s obcí Zlatá Koruna a za finanční podpory Ministerstva obrany ČR veřejný pietní akt k uctění památky obětí květnového povstání v roce 1945 na jihu Čech s doprovodnou vojensko-historickou ukázkou, která připomíná konec 2. světové války a její poslední oběti. Realizaci projektu zásadním způsobem zkomplikovala celosvětová pandemie šíření nemoci COVID-19 a s ní spojené protipandemické opatření. V souvislosti s přijatými vládními opatřeními nemohl na počátku května veřejný pietní akt připomínající smrt šesti obyvatel obce a pěti maďarských vojáků v Rájově proběhnout a zástupci ČsOL, vedení obce Zlatá Koruna, velvyslanectví Maďarské republiky a MO ČR své věnce u pomníků v Rájově, Zlaté Koruně a Přísečné položili samostatně. 

Teprve v souvislosti s rozvolňování přijatých vládních se mohla v náhradním termínu uskutečnit i vojensko-historická ukázku s námětem povstání českého lidu a osvobození Československa. Ta proběhla 29. srpna v areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Scénář ukázky kopíroval situaci na počátku května v jihozápadních Čechách, kdy po zprávách o vypuknutí povstání v Praze, začalo místní obyvatelstvo odzbrojovat německé vojáky, kteří ustupovali před postupující Rudou armádou. Na některých místech však bylo povstání krvavě potlačeno a na prahu svobody tak ještě umírali čeští vlastenci. Většímu krveprolití zabránili  postupující jednotky Spojenců, které osvobodily naši republiku a setkaly se na demarkační linii, která probíhala jihozápadními Čechami. Ukázku realizovalo více než 60 členů klubů vojenské historie v dobových uniformách s využitím vojenské historické techniky a pyrotechnických efektů. Ukázka byla doprovázena mluveným komentářem, aby na 1 500 návštěvníků bylo v jejím průběhu seznamováno s historickými událostmi konce 2. světové války.  

text: br. Milan Mojžíš