Průzkum potřeb válečných veteránů OVV MO ČR

6. 8. 2020

Vážené válečné veteránky a váleční veteráni, v současné době probíhá prostřednictvím dotazníkového šetření průzkum potřeb válečných veteránů, kteří odešli do zálohy v letech 2009-2019. Průzkum je prováděn v rámci webové aplikace, na kterou byl dotčeným válečným veteránům zaslán odkaz prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.  

Pokud jste odešli do zálohy v období 2009-2019, dosud Vám nebyl doručen žádný dopis a máte zájem se podílet na průzkumu, jehož cílem je zlepšení a zkvalitnění péče o válečné veterány, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy valecniveterani@army.cz.

Děkujeme všem, kdo se šetření aktivně účastní – Vaše zpětná vazba napomůže zefektivnění potřeb poskytovaných válečným veteránům.

Odbor pro válečné veterány MO ČR