Sbírka na hrob legionáře Jana Čondla

6. 10. 2020

Dne 30. září 2020 převzali na Celním úřadě pro Moravskoslezský kraj zástupci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 výtěžek finanční sbírky na obnovu hrobu italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla v Dolní Lutyni. Symbolický šek v hodnotě 20 663 Kč předal předsedovi jednoty br. Martinu Lokajovi plk. Kamil Kaluža, ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, mezi jehož zaměstnanci sbírka proběhla, a pan Petr Vlček, předseda Moravskoslezského klubu celníků, jenž se na výsledné částce nemalou měrou podílel. 

Jan Čondl se narodil 4.července 1887 v obci Cep na Třeboňsku. Mládí však prožil v blízkých Mladošovicích, kde se posléze začal živit jako pekař a založil rodinu. Od ní jej však roku 1915 odvedla válka. V řadách pěšího pluku č. 23 Čondl prošel krutými pozičními boji na italské frontě. V srpnu 1916 utrpěl během šesté bitvy na Soči zranění a padl do zajetí. Následně byl převezen do Santa Maria Capua Vetere, zajateckého tábora blízko Neapole. Právě zde vznikl na počátku roku 1917 pod vedením Jana Čapka Československý dobrovolnický sbor, který se posléze stal základem našeho revolučního vojska v Itálii. Do jeho řad vstoupil také Jan Čondl, který byl v dubnu 1918 zařazen k 31. československému střeleckému pluku. Do bojů s rakousko-uherskou armádou se sice již zapojit nestačil, pod palbou se ale znovu ocitl při potyčkách s Maďary na Podkarpatské Rusi, kam byl pluk vyslán na počátku roku 1919. Coby vyučený pekař byl poté přeložen k polní pekárně, kde sloužil až do demobilizace v říjnu téhož roku. K pečení chleba se ale už nevrátil, namísto toho nastoupil k finanční stráži, ozbrojenému sboru ministerstva financí, který dohlížel na střežení státní hranice a výkon celní služby. Po nezbytném zaškolení nastoupil v srpnu roku 1920 službu u pohraničního oddělení v Dětmarovicích. Služba na československo-polsko-německém pomezí, zmítaném nacionálními vášněmi a sociálním napětím, nebyla pro „finance“ vůbec snadná a bezpečná, což se stalo osudným i strážmistru Janu Čondlovi. Dne 9. prosince 1921 zadržel na hranici podezřelého muže, kterého chtěl eskortovat na oddělení. Pašerák však v nestřežený moment vytasil skrytý revolver a Čondla na místě výstřelem usmrtil. Následné pátrání po pachateli bylo neúspěšné. Trojnásobný otec Jan Čondl byl s vojenskými poctami pohřben 12. prosince 1921 v Německé (dnes Dolní) Lutyni.

Bezmála sto let stál Čondlův hrob na hřbitově v Dolní Lutyni jako němý svědek rodinné tragédie. Podrobnosti neštěstí z prosince 1921 se z kolektivní paměti většiny místních pozvolna vytratily a náhrobek časem začal chátrat. Jeho špatný stav v roce 2019 zapříčinil preventivní odstranění samosprávou. Zpráva o jeho zmizení se díky místním nadšencům vojenské historie dostala ke členům Jednoty ČsOL Ostrava 1, kteří vyvinuli iniciativu za jeho obnovu. Během následného pátraní se br. Tomáši Ruskovi podařilo navázat kontakt s potomky Jana Čondla, a odkrýt detaily jeho smutného příběhu.

Na obnovu hrobu přispěla rodina, obec Dolní Lutyně, Československá obec legionářská a největším dílem pak právě aktivní i bývalí příslušníci Celní správy České republiky z Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kteří tak uctili památku svého prvorepublikového kolegy. Slavnostní odhalení nového náhrobku je plánováno k 99. výročí tragického skonu Jana Čondla, jež připadá na 9. prosinec 2020.

text: br. Tomáš Rusek

foto: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj