SILVER A v paměti tří generací

22. 1. 2020

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury, ve spolupráci s Pardubickým krajem, statutárním městem Pardubice, městem Sezemice, Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu a Ing. Janou Bobošíkovou, pořádá od roku 2008 pravidelné setkání pamětníků k připomenutí výsadkové operace Silver A, činnosti domácího a zahraničního odboje na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky. 

V letošním roce se konalo toto setkání již po dvanácté. Dne 9. ledna ve 14 hodin bylo zahájeno položením květinových darů na popravišti Zámeček v Pardubičkách. Poté ke shromážděným promluvil ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek, senátor Jan Tecl a 1. náměstek primátora statutárního města Pardubice Petr Kvaš. Následoval přesun do Sezemic k pietě u pomníku velitele paradesantní skupiny SILVER A Alfréda Bartoše. Program pokračoval v Sezemickém domě vystoupením Ústřední hudby Armády České republiky, projevem ministra kultury, příspěvkem historiků Vojtěcha Blodiga a Vojtěcha Kyncla. Nedílnou součástí shromáždění byla také výstava „Vykonavatelé zločinů“. Zajímavé odpoledne bylo zakončeno volnou diskusí zúčastněných.

text: br. František Bobek

foto: Tomáš Kubelka