Skromná spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika 4. mája 2020

7. 5. 2020

V pondelok 4. mája 2020 uplynulo 101 rokov od tragického úmrtia spoluzakladateľa Československých légií a Československej republiky generála Milana Rastislava Štefánika. Vzhľadom na súčasné zložité podmienky sa nemohli uskutočniť tradičné pietne spomienky ani na Bradle ani v Bratislave. 

Toto smutné výročie si však aj tak pripomenuli členovia Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika na Bradle pri Štefánikovej mohyle  a členovia Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika pri Štefánikovom pomníku v štvrti Eurovea v Bratislave. Spomienkové vence a kytice kvetov v tento deň pripomenuli túto významnú československú osobnosť aj na mnohých iných miestach na Slovensku.

text: br. Ferdinand Vrábel

foto: Branislav Neumair, Peter Sadák