Slavnostní zahájení Legiovlaku ve Slaném

23. 9. 2020

V úterý 15. září 2020 v 9.00 hod. se na slánském nádraží uskutečnilo slavnostní zahájení Legiovlaku. Po zaznění fanfáry s projevem vystoupila předsedkyně Jednoty Československé obce legionářské v Kladně ses. Eva Armeanová, která přivítala starostu města Slaného Martina Hrabánka, tajemníka Jaroslava Brabce, poslance Parlamentu ČR Luďka Munzara, novodobé válečné veterány, slánské baráčníky XVII. župy Františka Holého s rychtářkou a samostatné obce baráčnické Komenský, Kvíc-Kvíček s rychtářem, zástupce Klubu přátel hornických tradic ve slavnostních hornických uniformách a přeživší lidické dítě Pavla Horešovského. 

Přítomným rovněž připomněla historii vojenských vlaků a zmínila se také o prvním předsedovi obnovené Jednoty Československé obce legionářské v Kladně válečném veteránovi plk. v. v. Josefu Petiškovi, který pracoval a žil ve Slaném, a o dalších slánských válečných veteránech např. o Marinu Cavicchiolim, a vzpomněla i Matyldu Klapalovou, která se zúčastňovala akcí ještě v svých 95 letech, Vladimíra Rogla, redaktora Slánských listů a syna ruského legionáře Jaroslava Rogla. Také legionáři ze Slaného a okolí se zasloužili o vznik republiky, jména některých z nich připomíná slánský legionářský hřbitov. Na závěr svého vystoupení požádala o minutu ticha za všechny legionáře, kteří bojovali v době první světové války.

Poté promluvil poslanec Luděk Munzar, který uvedl, že on se ve škole o legionářích neučil, ani nyní se toho moc školáci z učebnic nedozvědí, proto je dobře, že tento projekt vznikl. Prohlídka Legiovlaku přinese mnohem více informací, než text v učebnicích. Legiovlak již v minulosti navštívil a poděkoval za pozvání. Starosta města Slaný Martin Hrabánek ocenil zastavení Legiovlaku ve Slaném a poděkoval Československé obci legionářské. Vyslovil přání, aby si ho mohlo prohlédnout co nejvíce žáků a studentů.

Po projevech zazněla československá hymna a následovalo slavnostní přestřižení pásky v barvě trikolory, kterou přestřihli poslanec Luděk Munzar, slánský starosta Martin Hrabánek, předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně Eva Armeanová a novodobí váleční veteráni Ivo Bedrna a Lubomír Šmehlík. Hosty uctila rychtářka Zdeňka Srbová podáním chleba se solí. Tento krásný starodávný zvyk nám připomněl dobové dokumenty, kde v krojích takto vítali našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, od jehož úmrtí předcházejícího dne uplynulo 82 let.

Během jedné hodiny již byly osádkou Legiovlaku vyhledány několika zájemcům informace o jejich legionářských předcích a obrátila se na nás jedna zájemkyně o členství. Věříme, že si Legiovlak ve Slaném, kde byl k vidění do 20. září, našel své příznivce. Poděkování patří všem hostům a bratrům z Legiovlaku za důstojné slavnostní zahájení.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr