Uctění památky padlých a vzniku ČSR 28. října v Blatné

6. 11. 2020

Vzhledem k epidemii koronaviru nemohly být oslavy 102. výročí vzniku Československa letos také v Blatné oslaveny veřejně. Na výzvu předsedy Československé obce legionářské se člen Jednoty ČsOL Strakonice, bratr David Maňhal spolu se starostkou TJ Sokola Blatná, sestrou Blankou Malinovou, a místostarostou města Blatná, panem Pavlem Ounickým, zúčastnil neveřejného pietního aktu a od 10 hod. u pomníku obětem 1. světové války položil květinové dary. 

Tento pomník, který představuje socha Svobody, stojí u kostela Nanebevzetí Panny Marie, jeho autory byli sochař Josef Bílek a architekt Josef Petrů. Čtvercový podstavec sochy nese nápisy: „Na rovech Vašich nám nový vzrostl život“, „Obětem války 1914-1919“, „Věnovali jejich rodáci v Blatné a v Americe“. K 10. výročí vzniku Československa, 28. října 1928, byla k soše uložena prsť ze zborovského bojiště, tuto událost připomíná i pamětní deska umístěná na desce před pomníkem.

Mezi významné blatenské rodáky, kteří se zúčastnili jako vojáci 1. světové války a zanechali po sobě své paměti, patří malíř Jan Hála, blatenský hoteliér Josef Štefl, nebo Josef Janovský. Blatná byla zastoupena i mezi nejvýznamnějšími politiky, kteří se účastnili domácího odboje a nesli velký podíl na vzniku Československa. Patřil mezi ně okresní tajemník v Blatné a starosta TJ Sokola Blatná, Antonín Kalina, který se 28. října 1918 zúčastnil i jednání představitelů domácího a zahraničního odboje o podobě nově vzniklého Československa ve švýcarské Ženevě.

Věřím, že oslavy vzniku ČSR v příštím roce již proběhnou veřejně a těším se na další spolupráci s TJ Sokolem Blatná a městem Blatná.

text: br. David Maňhal

foto: Pavla Váňová Černochová