Ukončení činnosti Nadačního fondu Legie 100

28. 7. 2020

Vážení příznivci a podporovatelé Nadačního fondu Legie 100, Správní rada Nadačního fondu Legie 100 došla na svém jednání dne 9. 7. 2020 k rozhodnutí, že vzhledem k blížícímu se ukončení projektu Legie 100, účel, na jehož realizaci byl nadační fond a veřejná sbírka založeny, byl naplněn, a tak není důvod již déle v této činnosti setrvávat. 

Nadační fond Legie 100 tak zahájil dnem 8. 7. 2020 likvidaci a od 14. 7. 2020 již není možné přijímat finanční dary za účelem podpory projektů Legie 100 a Legiovlak na sbírkovém účtu, který byl za účelem realizace sbírkové činnosti zřízen.

 

Podpora Legiovlaku je však stále možná!

 

Pokud byste chtěli projekt Legiovlak podporovat i nadále, je možné tak učinit prostřednictvím veřejné sbírky, založené Československou obcí legionářskou, a povolené MHMP ke dni 15. 6. 2020 pod č. j. 826766/2020 buďto zasláním libovolného finančního daru na sbírkový účet č. 107-5170470227/0100 vedený u KB, a.s., nebo vhozením dobrovolného příspěvku do sbírkové pokladničky umístěné přímo v pojízdné expozici Legiovlak. Děkujeme!

 

Legiovlak foto Holub