Uložení pamětní schránky do pomníku Padlým za Těšínsko

13. 10. 2020

V pondělí 5. října 2020 byla do útrob pomníku Padlým za Těšínsko v katolické části hřbitova v Orlové slavnostně uložena nová pamětní schránka s poselstvími budoucím generacím. 

Měděná schránka byla do pomníku, jehož obnova se pomalu blíží ke zdárnému konci, vložena za účasti zástupců všech organizací, které v uplynulých letech usilovaly o navrácení důstojné podoby tomuto válečnému hrobu, v němž spočívá po boku 55 padlých československých legionářů z Itálie a Francie, příslušníků domácího vojska, četníků a civilistů – obětí československo-polského sporu o území Těšínska z let 1919-1920 – také přední sokolský činovník a zakladatel československých legií v Itálii Jan Čapek. V původním duchu tak byla nahrazena schránka z doby vybudování pomníku, kterou dělníci objevili záhy po zahájení rekonstrukčních prací.

Vedle představitelů města Orlové, v čele se starostou Miroslavem Chlubnou, ředitele Muzea Těšínska Zbyška Ondřeky, člena prezídia České a slovenské obce dělostřelecké Jiřího Bílského a předsedy Těšínské oblasti Matice slezské Lubomíra Matěje, uložili do schránky symbolický odkaz budoucím generacím také předseda Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I br. Martin Lokaj a tajemník téže jednoty br. Tomáš Rusek. Vlastní poselství, dedikované jménem jednoty a celé Československé obce legionářské, tvoří dva dekorativní listy, z nichž první nese následující text: „Na věčnou paměť hrdinným bratřím, vojákům a četníkům padlým za naši vlast, jakož i všem civilním obětem sporu o Těšínsko, věnují v roce 100. výročí rozdělení knížectví a obnovy Pomníku padlým za Těšínsko novodobí pokračovatelé a strážci odkazu československých legií.“ Druhý list je pak věnován muži, jehož ostatky byly na místo přeneseny roku 1922 z Itálie, kde padl o čtyři léta dříve v bojích na Piavě: „Na věčnou paměť sokola, legionáře a národního hrdiny bratra Jana Čapka, duchovního otce československé legie v Itálii. Svými činy jsi ukázal cestu, po které Tě následovaly tisíce. Tvůj statečný život je nám nehynoucím vzorem, jenž uchováme pro generace nynější i budoucí. Čest Tvé památce bratře Jene!“

Za vznikem monumentálního pomníku, jenž nad rovy československých obětí nahradil provizorní dřevěnou konstrukci, stál Spolek pro poctu padlých za Těšínsko, založený roku 1924 především iniciativou místního sokolstva. Autory projektu byli, ve spolupráci se sochařem Václavem Žaludem, pražští architekti Jaroslav Stránský a Josef Šlégl. Zhotovitelem se následně stal architekt a bývalý italský legionář Čeněk Volný z Doubravy, zatímco dominantní sousoší se slezskou orlicí a osmi postavami vytesal z bohaneckého pískovce sochař Ferdinand Malina z Orlové. K slavnostnímu odhalení došlo v předstihu k desátému výročí vzniku republiky dne 30. září 1928. Sotva však uplynula další dekáda, došlo s polským záborem Těšínska ke zničení sousoší. To se po roce 1945 nepodařilo obnovit a celý pomník pak až donedávna chátral.

Dosáhnout nápravy žalostného stavu pietního místa se po pádu komunistického režimu pokoušelo hned několik spolků a institucí. Teprve předloni se však městu Orlové podařilo zajistit dostatečné finanční prostředky z vlastního rozpočtu a dotací Ministerstva obrany ČR pro realizaci generální rekonstrukce. V počáteční fázi oprav, která je již završena, byly demontovány prvky z přírodního kamene a proběhly bourací práce a kácení dřevin. Následně byly betonové konstrukce částečně sanovány a částečně nahrazeny novými z železobetonu. Třetí fáze, jež je nyní v běhu, bude o repasování a výměně kamenických prvků, čtvrtá potom o restaurování kamenosochařských prvků a poslední pátá o kultivaci zeleně. Rekonstrukce, realizovaná orlovskou firmou Meccano a sochařem Martinem Kuchařem z Vělepolí, by měla být dokončena v druhé půli roku 2021.

text: br. Martin Lokaj

foto: br. Martin Lokaj a MěÚ Orlová