Ústředí ČsOL k Památnému dni sokolstva

8. 10. 2020

Česká obec sokolská a Československá obec legionářská jsou přirozenými partnerskými organizacemi, založenými na vlasteneckých ideálech zakladatelů Československé republiky. Členové ČsOL se tedy pravidelně účastní akcí spojených s připomínkou Památného dne sokolstva, 8. října, který se v loňském roce stal významným dnem České republiky. A i když se z důvodu opatření proti nemoci COVID-19 letos nemohli hlavního pietního aktu v Tyršově domě zúčastnit zástupci pražského Ústředí ČsOL, rozhodli se k sokolskému svátku připojit jinou cestou. 

Na budově hotelu Legie, které je sídlem ČsOL, vyvěsili státní vlajku, na oděvy připnuli sokolské rozety a vzdali hold sokolským obětem druhé světové války. Ve vstupním atriu budovy Sokola Královské Vinohrady v Riegrových sadech položila ses. Marcela Tolarová květiny k pamětní desce věnované obětem druhé světové války z řad vinohradského Sokola. Čelní místo mezi vinohradskými sokoly, kteří položili život za naši svobodu, zaujímají českoslovenští legionáři z první světové války – bratři Alois Eliáš, Josef Škalda a Hugo Vojta. Bratr divizní generál Hugo Vojta, ruský legionář a jeden ze zakladatelů vojenské odbojové organizace Obrana národa, byl popraven ihned po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora. Ve vstupu do vinohradské sokolovny je mu věnována část stálé expozice k historii Sokola Královské Vinohrady.

Památný den sokolstva upomíná na 8. říjen 1941, kdy němečtí okupanti přistoupili k cílené likvidaci Sokola. Sokolové během okupace umírali na popravištích, ve vězení a koncentračních táborech, při pochodech smrti, ale také v boji s nepřítelem na domácí i zahraniční frontě. Čest jejich památce.

text a foto: br. Petr Tolar