V Senicích uctili památku výsadku Silver A

26. 6. 2020

V sobotu 20. června 2020 se v obci Senice u Poděbrad uskutečnila tradiční vzpomínka na paraskupinu Silver A, která nedaleko obce seskočila v noci z 28. na 29. prosince 1941. 78. výročí působení skupiny v protektorátu si i přes nepříznivé deštivé počasí přišli k památníku před obecním úřadem připomenout pozvaní hosté i široká veřejnost. 

Letošní vzpomínkové setkání se kvůli koronavirové situaci muselo obejít bez tradičního doprovodného programu, i tak se pietního aktu zúčastnilo několik desítek lidí.  Po úvodním slovu, kdy moderátor setkání přivítal všechny přítomné, mezi kterými byli i zástupci Senátu PČR paní Emílie Třísková a pan Tomáš Czernin, vystoupil s proslovem starosta obce pan Václav Novák, který mj. poděkoval účastníkům piety, že i přes současnou nelehkou situaci dorazili v tak hojném počtu. Následoval projev senátora Czernina, který připomenul nejen odvahu a statečnost parašutistů, ale i jejich rodin. Poté již zástupci Senátu PČR, obce Senice, starostové okolních obcí, zástupci Armády ČR i ČsOL postupně položili věnce a květiny k památníků, u kterého po celou dobu stáli čestnou stráž vojáci AČR, členové KVH Rota Nazdar a Druhý pluk Nymbursko. Na závěr pietního aktu zazněla státní hymna a následně všichni přítomní uctili památku padlých minutou ticha.

text a foto: ses. Marcela Volfová