Vděčná vzpomínka 170. výročí narození T. G. Masaryka v Uzenicích

13. 3. 2020

V sobotu 7. března jsme uctili památku 170. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka u jeho pomníku v Uzenicích u Blatné. Tuto vzpomínku organizovala Československá obec legionářská, jednota Strakonice ve spolupráci s obcí Uzenice, Tělocvičnou jednotou Sokol Blatná, Obcí baráčníků z Radomyšle a městem Sedlice. 

Slavnost byla zahájena ve 14 hod. slavnostním pochodem čestné stráže, hostů a delegací od kaple sv. Václava k pomníku TGM na uzenické návsi. Následoval pietní akt u pomníku, který je jediným jeho dochovaným pomníkem na Strakonicku, vybudovaným v roce 1938. Celý pietní akt moderoval a zorganizoval člen strakonické jednoty ČsOL br. David Maňhal a ve svém úvodním slovu připomněl i všechny, kteří se zasloužili o obnovu pomníku. 

Po uctění památky T. G. Masaryka položením kytic a věnců, doprovázeném Masarykovou nejoblíbenější písní „Ach, synku, synku“, následovaly proslovy hostů. Starosta městyse Radomyšl, pan Luboš Peterka, hovořil mimo jiné o tom, že T. G. Masaryk byl i členem Čs. obce legionářské a vyjádřil vděk ČsOL za uspořádání pietního aktu. Politolog Paměti národa, pan Vladimír Hanáček, hovořil o Masarykově politické činnosti před 1. světovou válkou. Starostka TJ Sokol Blatná, paní Blanka Malinová, připomněla ve svém proslovu Masarykův výrok: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa“ a připomněla, že díky starostovi Blatenského Sokola, Antonínu Kalinovi, byl zástupce Blatné i při jednáních o podobě samostatného Československa v Ženevě v říjnu 1918. Posledním řečníkem byl předseda jednoty ČsOL Strakonice a člen předsednictva ČsOL, br. Zdeněk Hruška, který mimo jiné připomněl Masarykovu úžasnou životosprávu a dobrou fyzickou kondici až do jeho pozdního věku a závěrem citoval poslední rozkaz prezidenta Masaryka čs. armádě před jeho úmrtím. Bratr David Maňhal hovořil o vztahu TGM k čs. legiím a jeho koncepci při budování čs. legií a čs. armády. 

Čestnou stráž u pomníku tvořili vojáci v historických uniformách čs. legií v Rusku, čs. armády a sokolové TJ Sokol Blatná s praporem. Mezi další hosty patřila místostarostka města Sedlice, paní Kateřina Brabcová. Za jednotu ČsOL Strakonice se kromě br. Hušky a br. Maňhala zúčastnili i bratři Kalous a Řezáč.

I přes chladné počasí se akce vydařila. Děkuji všem účastníkům a věřím, že se při dalším podobném výročí opět „u Masaryka“ v Uzenicích sejdeme.

text: br. David Maňhal

foto: Martin Slavík