Výročí bojů u Jasla a Sokolova

6. 3. 2020

V pátek 6. března dopoledne uspořádala Československá obec legionářská s podporou Ministerstva obrany ČR a Posádkového velitelství Praha pietní akt u Památníku československých zahraničních vojáků II. světové války na Vítězném náměstí v Praze. 

Vzpomínka, která se uskutečnila u příležitosti 75. výročí bojů u Jasla a 77. výročí bojů u Sokolova byla iniciována Československou obcí legionářskou v náhradě za tradiční slavnostní setkání Na Valech, jež bylo s ohledem na současnou situaci a zdraví válečných veteránů zrušeno.

Navzdory velmi krátkému času pro přípravu proběhla i díky plnému pochopení a součinnosti ze strany MO ČR a PV Praha vzpomínka důstojně. Zvláštní dík patří i všem vzácným hostům, kteří neváhali navzdory změně programu uctít památku padlých u památníku před Generálním štábem AČR, jenž na místě zastupoval velitel Velitelství pro operace AČR genmjr. Josef Kopecký. Přítomni byli dále zástupce náměstkyně řízení Sekce správy a řízení organizací MO Jaroslav Krauter, velvyslanec Slovenské republiky v ČR J. E. Peter Weiss spolu s přidělencem obrany Slovenské republiky v ČR genmjr. Miroslavem Kocianem, vojenský přidělenec Ukrajiny v ČR pan plk. Konstiantyn Brozhko, ředitel Krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy plk. Marian Margai, za Odbor pro válečné veterány MO Milan Bachan, vrchní praporčík Hradní stráže Miroslav Filipčík, ale rovněž předseda Společnosti gen. M. R. Štefánika Vojtěch Čelko, zástupci ČSBS a dalších spolků.

Nechyběli ani váleční veteráni druhé světové války. Přítomni byli místopředsedové ČsOL br. brig. gen. v. v. Václav Kuchynka a plk. v. v. Tichomir Mirkovič, dále pak br. genmjr. v. v. Miloslav Masopust, br. Jiří Kadeřábek a další. Početně byli při pietě zastoupeni váleční veteráni zahraničních válečných a mírových misí z posledních tří desetiletí, po které naše vojáky vysíláme k plnění úkolů na základě spolupráce v rámci OSN a NATO.

Jmenovaným i všem dalším účastníkům pietního aktu patří dík za to, že vzdali hold památce padlých bojovníků od Sokolova a Jasla.

text: br. Jiří Filip

foto: Michal Rak