Vzpomínka na 102. výročí bitvy o Doss Alto

21. 9. 2020

Členové Československé obce legionářské a zástupci institucí a spolků se v pondělí 21. září 2020 dopoledne sešli u čestného vojenského pohřebiště Olšanských hřbitovů v Praze, aby si připomenuli 102. výročí vítězství československých legionářů v boji o kótu 703 zvanou Doss Alto v Itálii. Pietní akt se uskutečnil u památníku Obětem světové války, u kterého jsou v půlkruhu pochováni legionáři popravení na italské frontě včetně těch, kteří byli rakousko-uherským vojskem zajati během bitvy o Doss Alto a byli popraveni druhý den po bitvě. Jednalo se o legionáře od 33. čs. střeleckého pluku: br. Antonína Ježka, br. Karla Nováčka, br. Jiřího Schlegla a br. Václava Svobodu. 

Pozvání na pietní vzpomínku přijali senátor a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu České republiky pan Pavel Fischer, poslanec Poslanecké sněmovny České republiky pan Jiří Kobza, zastupitel a místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hlavního města Prahy pan Martin Benda, vedoucí Oddělení péče o válečné veterány Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky pan Milan Bachan, první místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu br. Emil Kulfánek, předsedkyně Historické komise Vzdělavatelského odboru České obce sokolské ses. Kateřina Pohlová, a člen Předsednictva Republikového výboru Československé obce legionářské br. Jiří Vlasák. Čestnou stráž a položení květinových darů zajistili příslušnice a příslušníci Čestné stráže Armády České republiky. Doplnili je praporečníci ČsOL, ČOS a ČSBS.

Po položení věnců a kytic k památníku požádal moderátor pietního aktu, br. Jiří Filip, pana senátora o proslov. Po něm vystoupil s projevem br. Jiří Vlasák, který shrnul historické události spojené s bojem čs. legionářů 21. září 1918. Po minutě ticha a zatroubení Večerky ceremoniál zakončily hymny Slovenské republiky a České republiky. Poděkování za spolupráci patří Ministerstvu obrany České republiky a pracovníkům Správy pražských hřbitovů. V průběhu akce byla dodržována platná bezpečnostní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.

text: br. Petr Tolar

foto: Michal Rak