Zemřel odbojář br. Miroslav Randa

31. 12. 2020

V neděli 27. prosince 2020 zemřel válečný veterán a člen karlovarské jednoty Československé obce legionářské, br. Miroslav Randa. Bylo mu 91 let. 

Miroslav Randa se narodil 8. ledna 1929 ve Velkém Oseku v okrese Kolín. Rodina se díky otcovo zaměstnání u železnice odstěhovala do neklidného pohraničí Československé republiky, odkud však musela po mnichovské konferenci roku 1938 opět odejít. Přestěhovali se v osadě Pohledští Dvořáci u Havlíčkova Brodu. Jeho otec i starší bratr se zapojili do domácího odboje a využívali přitom svých zaměstnání – otec jako železničář, bratra jako drogista. Společně vyráběli chemické zápalné směsi, které umísťovali do souprav převážejících německý vojenský materiál. Mladý Miroslav byl postupně zapojován jako spojka a kolportér hořlavin ukrytých v jeho školních potřebách, od patnácti let se pak plně podílel na odbojové činnosti. Skupina byla napojena na partyzánskou brigádu Mistr Jan Hus. Do konce války nebyli Randovi prozrazeni a vyhnuli se zatčení Němci.

Zásluhy za účast v domácím odbojovém hnutí byly Miroslavu Randovi přiznány až po pádu komunistického režimu. V Karlových Varech, kam se přestěhoval vlivem povinné vojenské služby, se stal členem tamní jednoty Československé obce legionářské. V roce 2016 zpracovali jeho příběh žáci Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“.

Čest jeho památce.

 

miroslav randa post bellum

Vyprávění br. Miroslava Randy pro žáky ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“, 2016.