Zemřela sestra Miluše Kepková

22. 4. 2020

S těžkým srdcem jsme přijali zprávu o úmrtí členky plzeňské jednoty Československé obce legionářské, účastnice domácího protinacistického odboje, sestry Miluše Kepkové. Zemřela v pátek 10. dubna 2020, pohřeb se koná 22. dubna v kruhu rodinném a s účastí předsedy jednoty. Bylo jí 93 let. 

Miluše Kepková se narodila 7. února 1927 v Plzni manželům Stanislavovi a Štěpánce Kašparovým. Oba její rodiče byli zapojeni do domácího hnutí odporu proti nacistickým okupantům v rámci odbojové skupiny nazvané 2. lehká tajná divize. Tu v prostředí plzeňských pošťáků založil Jindřich Krejčík společně s Josefem Mattasem a Miroslavem Ferrou v roce 1942. Posledně jmenovaného, Ferru, rodina Kašparových mezi podzimem 1943 a jarem 1944 úspěšně ukrývala před německým gestapem. Také nezletilá Miluše byla zapojena do odboje a vykonávala úkoly spojky. Během léta 1944 však plzeňské gestapo přikročilo k rozsáhlé zatýkají akci, která rozbila jak nekomunistický tak i komunistický odboj v celém kraji. Zatýkáním byla postižena i 2. lehká tajná divize. Kašparovi, kromě Miluščina malého bratříčka Stanislava, byli také zatčeni. Po výsleších v Plzni a vězení v Malé pevnosti Terezín byli Miluščiny rodiče odsouzeny k trestu smrti, Miluše dostala rok vězení. Díky jedné z vězeňských dozorkyň mohla Miluše své rodiče alespoň na dálku a bez možnosti rozhovoru spatřit své rodiče odsouzené na smrt. Otec Stanislav a matka Štěpánka byli popraveni stětím gilotinou po čtvrté hodině odpoledne 20. října 1944 v policejní věznici gestapa v Praze na Pankráci. Miluše putovala po německých věznicích (Norimberk, Landsberg), než byla ve věznici pro mladistvé v Rothenfeldu u Mnichova osvobozena americkou armádou.

Po osvobození se vrátila do Plzně, kde našla svého malého bratra u příbuzných. Začala pracovat v mateřských školách až do svého důchodu. Byla aktivní členkou Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu.

Čest její památce.

 

kepkova02